Pani Monika Małkowska - zdobywczyni Nagrody TETRA PAK dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Nagroda TETRA PAK dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 Dnia 1 października, podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022
odbyło się uroczyste rozdanie nagród firmy TETRA PAK, nagród od ponad dwudziestu lat przyznawanych najlepszym Absolwentom Wydziału Nauki o Żywności.

Podczas  rozdania nagród obecni byli przedstawiciele Donatora nagrody: Pani Lyndsey Loyden – Edwards  – Managing Director Tetra Pak oraz Pan  Jacek Świgoń – Key Account Director Tetra Pak

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu Tetra Pak  przystąpiły trzy Absolwentki Wydziału Nauki o Żywności: Pani Marta Grabowska, Pani Monika Małkowska i Pani Joanna Więckowska.

Kapituła Nagrody Tetra Pak obradowała w składzie: Lyndsey Loyden – Edwards  – Managing Director Tetra Pak, Jacek Świgoń – Key Account Director Tetra Pak, Sunil Kote – Processing Director, Tetra Pak, dr hab. Anna S. Tarczyńska, prof. UWM – pełnomocnik Dziekana ds. konkursu, Hanna Abczyńska – Asystentka Dyrektora Generalnego Tetra Pak East Europe, protokolant.

Głównymi kryteriami branymi  pod uwagę przy wyborze Laureata nagrody były nie tylko średnia ocen ze studiów i egzaminów dyplomowych  powyżej 4,5 ale również aktywność naukowa kandydatów, realizacja praktyk, uczestnictwo w stażach naukowych oraz znajomość języka obcego.  Wytypowani,  najlepsi absolwenci, w ramach konkursu odbywają rozmowę kwalifikacyjną  w języku angielskim. Ostateczna decyzja zapada w siedzibie firmy.

Decyzją Kapituły Lauratką Nagrody Tetra Pak  (wysokość nagrody  5 tys. euro),  została Pani Monika Małkowska.

Pani Monika  ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka. Specjalnością studiów I stopnia była technologia mleczarska. Z całości studiów Pani Monika uzyskała wynik 4,62. W toku studiów aktywnie uczestniczyła w pracach Koła Naukowego Technologów Mleczarstwa, przez dwa lata jako wiceprzewodnicząca. Uczestniczka seminariów kół naukowych, Ogólnopolskiego Święta Sera, targów Mleko – Expo. Lauratka konkursu firmy Zentis Polska na przekąskę mleczną dla pokolenia Z. Autorka i współautorka publikacji naukowych o tematyce mleczarskiej. Uczestniczka programu Szlachetna Paczka, wolontariusz w lokalnych schroniskach dla zwierząt. Znajomość języka angielskiego średniozaawansowana.

Pozostałe kandydatki, które również pomyślnie przeszły poszczególne etapy konkursu, otrzymały nagrody rzeczowe.

 Wyróżnionym Absolwentkom, a szczególnie laureatce konkursu, Pani Monice Małkowskiej   gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  
w życiu zawodowym i prywatnym.