Ogłoszenie WKW WNoŻ w sprawie wyboru elektora do Kolegium Elektorów dla wyboru Prorektora ds. Kadr

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w wyniku głosowania elektorem do Kolegium Elektorów dla wyboru Prorektora ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020 z grona pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie został wybrany dr inż. Maciej Maciejczyk.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM