Oficjalnie prace rozpoczęła Komisja ds. Równości Szans

Mamy przyjemność poinformować, że 25 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Równości Szans, powołanej decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na naszej Uczelni - jako jednej z pierwszych w Polsce.

Funkcję przewodniczącej Komisji Rektor powierzył dr Kamili Naumowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich wydziałów a także przedstawiciele studentów.

Przedstawicielem Wydziału Nauki o Żywności została dr inź. Justyna Borawska-Dziadkiewicz z Katedry Biochemii Żywności.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:

- współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,

- wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,

- inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,

- przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,

- wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji: http://zagiel.uwm.edu.pl/sites/default/files/u397/procedura_przeciwdzialania_dyskryminacji_uwm.pdf