Obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Studenci – członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej uczestniczyli w obozie naukowym na terenie Niemiec. Wydarzenie to odbyło się w dniach 17-24 czerwca 2018r., a jego realizacja była możliwa dzięki stypendium przyznanemu przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD).

Umożliwił on zarówno pogłębienie kontaktów z Technische Hochschule Offenburg, jak i nawiązanie nowych z IMTEK Albert-Ludwigs-University w Freiburgu.

Równie udanym okazał się program wizyt w wiodących niemieckich zakładach produkujących urządzenia na potrzeby szeroko pojętego przemysły spożywczego oraz opracowujących i wytwarzających nowe produkty spożywcze. Studenci poznali praktyczne zastosowania najnowszych technologii wytwarzania. Zapoznali się również ze strukturą organizacyjną odwiedzanych zakładów.

W załączeniu relacja z wyjazdu - zobacz