Nagrody w 7. Edycji konkursu ogłoszonego przez firmę ZENTIS Polska pt. „Naturalnie słodki produkt fermentowany mleczarski lub wegański” rozdane

Tegoroczna edycja konkursu, mimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, przebiegła zgodnie z Regulaminem, przewidującym przeprowadzenie spotkań konkursowych on-line. Konkurs kierowany jest do wszystkich studentów Wydziału Nauki o Żywności, którzy są kreatywni i mają pomysły na innowacyjne i niepowtarzalne produkty spożywcze, a patronat nad konkursem sprawuje Dziekan Wydziału Nauki o Żywności. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja w składzie:

  • Przewodniczący - Pan Ireneusz Lichota, Prezes Zarządu Firmy Zentis,
  • Przedstawiciele Organizatora: Pan Adam Głowacki i Pan Marek Szczepaniak;

Wydział reprezentują:

  • Pan prof. Bogusław Staniewski,
  • Pani dr inż. Maria Czerniewicz,
  • Pani dr inż. Maria Baranowska – sekretarz.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. W pierwszym ochotnicy przedstawiają koncepcje inowacyjnych rozwiązań na zadany temat w postaci prezentacji multimedialnej. Najciekawsze z nich kwalifikowane są do II etapu, w którym uczestnicy osobiście prezentują swoje pomysły. W ostatnim etapie finaliści przedstawiają produkt do degustacji.

W ocenie prac, honorowane są przede wszystkim: innowacyjność i oryginalność konceptu, walory sensoryczne produktu, możliwość jego wykonania, ale także umiejętność prezentacji, zarówno koncepcji jak i gotowego produktu.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 6 pomysłów na produkt autorstwa 5 osób, z których do II etapu zakwalifikowano 5 prac.  Warto podkreślić, zdaniem Organizatora i Przedstawicieli Wydziału Nauki o Żywności, że wszystkie koncepcje zasługiwały na uznanie i nagrodę, wpisywały się w światowe trendy żywieniowe, a prezentacje zarówno idei, jak i produktów były profesjonalne.

Komisja podjęła decyzje rozstrzygające i wyłoniła laureatów, którzy otrzymują nagrody pieniężne a jedna praca została wyróżniona nagrodą rzeczową.

Tegoroczna edycja była pod wieloma względami wyjątkowa: przebiegała zdalnie, jedna z uczestniczek to studentka dopiero II roku studiów, która przedstawiła swój pomysł w oryginalny sposób - wierszem, dwoje laureatów zostało pracownikami Naszej firmy.

Ostatecznie, wyróżnienie otrzymała Pani Klaudia Górecka za Vegirek owocowy świrek o nazwie Prococobiotyk.

III miejsce zajęła  Pani Paulina Szklarz za Pudding z chia na bazie fermentowanego napoju sojowego, CHIDDING

II miejsce zajęła  Pani Anna Chojnowska za Kombuchę z syropem z kwiatów czarnego bzu, SCOOBYDRINK

I najważniejsze, I miejsce zajął Pan Marcin Chaberski za Ziołowy kwas chlebowy, TILIA KVASS.

Wszystkim Lauratom serdecznie gratulujemy, życząc przy tym dalszych  sukcesów
na drodze zawodowej i prywatnej.

 

 

Do pobrania