Nagroda RID w dyscyplinie TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ZYWIENIA dla zespołu:dr hab. inż. Katarzyna E. Przybyłowicz prof. UWM, dr inż. Tomasz Sawicki i dr inż. Anna Danielewicz

W dniu 10 grudnia 2021 roku odbyło się seminarium podsumowujące działalność dyscyplin naukowych objętych wsparciem  projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podczas seminarium zostały przedstawione osiągnięcia wyróżniających się zespołów badawczych.  W dyscyplinie  technologia żywności i żywienia  nagrodzono zespół z  Katedry Żywienia Człowieka w składzie: dr hab. inż. Katarzyna E. Przybyłowicz prof. UWM, dr inż. Tomasz Sawicki i dr inż. Anna Danielewicz za osiągnięcie pt.: „Żywieniowe aspekty prewencji, występowania i leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych”.

Zespół naukowców w swoich pracach zajmuje się badaniem wpływu żywności i jej bioaktywnych składników na stan metaboliczny organizmu człowieka w relacji do występowania przewlekłych chorób niezakaźnych przy uwzględnieniu kształtujących go czynników ryzyka (tj.: styl życia, procesy technologiczne). Poznanie i zrozumienia żywieniowej etiopatogenezy oraz identyfikacja grup żywności i jej składników oraz wyselekcjonowanie określonych wzorów żywienia może przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań na poziomie pierwotnej i wtórej prewencji oraz leczenia tych chorób.

Jednym z obranych przez zespół kierunków badawczych jest ocena roli żywności i żywienia w występowaniu i leczeniu nowotworów z ukierunkowaniem na nowotwór jelita grubego. Z kolei badania prowadzone w ramach stażu naukowego dr. inż. Tomasza Sawickiego w Pennsylvania State University w USA dotyczą wpływu suplementacji kwasu eikozapentaenowego (EPA) i apsiryny na zmniejszenie stężenia oksylipiny 12-HETE, tj. związku odpowiedzialnego za wzrost guzów. Inne kierunki badawcze zespołu są związane z badaniem związku diety z jakością nasienia mężczyzn czy niższym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2, nowotworów, chorób układu krążenia czy neurodegeneracyjnych.

Wyniki badań opublikowano m. in. w Nutrients, Obesity Reviews, Foods, Plants, Journal of Environmental Research and Public Health, Scientific Reports, Toxins, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Ponadto, wyróżnieni naukowcy uzyskali  prawo ochronne na znak towarowo-graficzny stosowanego przez nich narzędzia metodycznego  (DELMfer) oraz złożyli kilka projektów badawczych.

Badania prowadzone przez nagrodzony zespół badawczy wpisują się w najnowsze trendy badań żywieniowych w odniesieniu do stanu zdrowia ludzi w aspekcie poprawy długości i jakości ich życia,  a zastosowane najnowsze metody badawcze  przyczyniają się  do rozwoju dyscypliny  technologia żywności i żywienia oraz pogłębienia obszaru badań naukowych dotyczących żywności i zdrowia. Laureaci nagrody planują projekty badawcze o znaczeniu międzynarodowym, sprzyjające poszerzaniu współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.