MŁODOŚĆ, RADOŚĆ I ŚPIEW CZYLI OGNISKO KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

Na co dzień studiują, prowadzą badania i angażują się w niezliczone inicjatywy. Członkowie KN
Wydziału Nauki o Żywności, bo o nich mowa sprawiają, że codzienność życia akademickiego jest bogatsza, ciekawsza, wielobarwna i zawsze młoda.
Okazją do wyrażenia uznania za dotychczasową działalność oraz jeszcze większej integracji Studentów działających w KN, sprzyjającej przyszłym inicjatywom, było Ognisko KN Wydziału
Nauki o Żywności. Spotkanie przy ognisku było pełne młodzieńczej radości, serdeczności, otwartości i śpiewu, co potwierdza załączona fotorelacja.
Inicjatorami wspólnego śpiewania byli przedstawiciele Chóru Akademickiego im. Prof. Wiktora Wawrzyczka, którzy niezmiennie uczestniczą w życiu społeczności Wydziału Nauki o Żywności, za
co serdecznie dziękuję.
Aktywność KN Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim była bardzo duża i obejmowała między innymi:
- zgłoszenie 5 projektów w IV edycji „Studenckiego Grantu Rektora”, uwzględniających współpracę KN,
- realizację kolejnych dwóch edycji „Dni Świadomości Żywieniowej”,
- aktywność naukową dokumentowaną publikacjami i doniesieniami konferencyjnymi,
- aktywność popularyzatorską realizowaną podczas licznych zajęć realizowanych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- udział w inicjatywach promujących ofertę dydaktyczną UWM w Olsztynie.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz całej społeczności Wydziału Nauki o Żywności serdecznie dziękuję wszystkim Studentom uczestniczącym w funkcjonowaniu KN, za Waszą pasję,
zaangażowanie i kreatywność. Liczymy na jeszcze większą aktywność w przyszłym roku akademickim.
Dziękuję Opiekunom KN za codzienne wspieranie i motywowanie młodzieży do podejmowaniu nowych wyzwań. Życzę Państwu aby dzielenie się swym doświadczeniem i mądrością życiową
sprawiało jak najwięcej radości i było źródłem satysfakcji. Wszystkim Studentom życzę udanej i w miarę możliwości bezproblemowej sesji egzaminacyjnej !!!
Opiekunom KN życzę zasłużonego wypoczynku urlopowego. 

Serdecznie dziękuję Goodvalley Polska i Perła – Browary Lubelskie za wsparcie podczas organizacji Ogniska KN Wydziału Nauki o Żywności. Dzięki Państwa wsparciu oraz zaangażowaniu Studentów
było naprawdę smacznie i wesoło !!!


Do zobaczenia podczas kolejnego Ogniska KN Wydziału Nauki o Żywności

Dr inż. Adam Więk
Wydziałowy koordynator ds. KN
Prodziekan ds. studenckich