KSZTAŁCENIE DUALNE NA WNOŻ. RUSZA REKRUTACJA

Dnia 11 maja 2017 r. została podpisana umowa z firmą OBRAM, lidera w branży spożywczej, o uruchomieniu studiów dualnych na kierunkach:

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, specjalność: Technologia mleczarska,
  • INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI.

Ten nowatorski na polskich uczelniach model nauczania zakłada w programie kształcenie bezpośrednio u przedsiębiorcy, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych. Po ukończeniu studiów na tak wykształconego specjalistę już będzie czekało miejsce pracy.

Na wspólne korzyści dla uczelni, firmy oraz studentów z wprowadzenia takiego modelu kształcenia zwracają uwagę prof. Bogusław Staniewski z WNoŻ, pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz prof. Małgorzata Darewicz, dziekan WNoŻ.

W toku studiów w modelu dualnym  studenci dostaną szanse zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz miejsca pracy. Dostęp do najnowszych technologii otrzymają także nasi najmłodsi pracownicy naukowi. Natomiast do firmy trafią specjaliści wykształceni zgodnie z jej zapotrzebowaniem. Z OBRAM nasz wydział współpracuje od 30 lat, to firma doświadczona w branży przetwórstwa mleka, posiada świetną linię technologiczną do produkcji sera i twarogów – mówią prof. B. Staniewski i prof. M. Darewicz.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DUALNE:

Zgłoszenie Kandydata  na studia dualne powinno zawierać:

  • życiorys ze zdjęciem, 
  • wynik toku studiów potwierdzony przez Dziekanat, 
  • informacja o zaangażowaniu w pracę w  kołach naukowych, itd. 
  • informacja o znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego
  • list motywacyjny

Aplikacje Kandydatów przyjmowane będą do 10 czerwca 2017 r. w Dziekanacie WNoŻ, pok. 121 (w godz. pracy Dziekanatu).

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami przeprowadzane będą od 15 do 26 czerwca 2017 r. , a ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się do końca czerwca 2017 r. 

Szczegółowe informacje dostępne wkrótce. 

Źródło: Aktualności UWM, mah

www.uwm.edu.pl; zakładka: Aktualności, mah