I Krajowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych pt. „Żywienie i nowotwory”

 

I Krajowa Konferencja Naukowa

Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

pod patronatem

Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka

Wydziału V Nauk Medycznych, Polskiej Akademii Nauk

 

pt. „Żywienie i nowotwory”

z cyklu pt. „Dylematy nauki o żywieniu człowieka – dziś i jutro”

 

organizowanej w dniach

13-14 czerwca 2018 r.

w Olsztynie

 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie aktualnych badań z zakresu nauki o żywieniu człowieka, realizowanych przez krajowe ośrodki naukowe.

Liczymy na szerokie zainteresowanie specjalistów z wielu dziedzin, którzy prowadzą badania dotyczące różnych aspektów żywienia, dietetyki, zdrowia publicznego, nauki o żywności i przyczyniają się do lepszego zrozumienia zależności między żywieniem i chorobami nowotworowymi oraz szeroko pojętej problematyki z zakresu żywienia człowieka.

Serdecznie zapraszamy do Olsztyna, do gościnnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który może się poszczycić unikatowym ośrodkiem badawczym – Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności.

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Prof. dr hab. Lidia Wądołowska

 

 

 

Bliższe informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://ptnz.sggw.pl/