Komunikat 1/2018 WKW WNoŻ w sprawie kalendarza wyborczego i trybu wyłonienia Prodziekana ds, studentów

Komunikat nr 1/2018

 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie kalendarza wyborczego i trybu wyłonienia Prodziekana
ds. studenckich Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2016-2020 (wybory uzupełniające)

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów w celu wyboru Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2016-2020 (wybory uzupełniające) odbędzie się dnia 26 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności (sala 130, pl. Cieszyński 1, Olsztyn).

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenie przez Dziekana pisemnej propozycji Kandydata na Prodziekana ds. studenckich przyjmowane będzie w dniu

14 listopada 2018 r. w godz. 8.00-9.00

15 listopada 2018 r. w godz. 8.00-9.00

w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności (sala 130, pl. Cieszyński 1, Olsztyn).

 

Komunikat w sprawie zgłoszonych kandydatur zostanie upubliczniony dnia 15 listopada 2018 r. na stronie WNoŻ w zakładce Aktualności.

 

Zgłoszenie Kandydata na funkcję Prodziekana, na podstawie §13 ust. 1 i §11 ust. 5 Ordynacji wyborczej, stanowiącej Załącznik nr 5 Uchwały Nr 706 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, musi zawierać:

1) informację o funkcjach, jakie zamierza powierzyć prodziekanowi;

2) charakterystykę osiągnięć naukowych i doświadczeń organizacyjnych kandydata;

3) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na ujawnienie treści oświadczenia lustracyjnego  (pobierz) Wydziałowemu Kolegium Elektorów (zał. 3. Ordynacji Wyborczej) wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie - pobierz