Innowacje w edukacji dla przemysłu mleczarskiego - spotkanie inaugurujące nowy europejski projekt InnoDairyEdu – Erasmus+ z udziałem WNoŻ

 

 

 

Innowacje w edukacji dla przemysłu mleczarskiego 

W dniach 4-5 grudnia 2018r. w Technological Educational Institute of Thessaly (TEI), Larisa (Grecja) miało miejsce spotkanie inaugurujące europejski projekt InnoDairyEdu (kod projektu: 2018-1-EL01-KA203-047844) – Erasmus+ 2018, Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Ze strony UWM w Olsztynie w spotkaniu uczestniczyły dr inż. Adriana Łobacz i dr inż. hab. Justyna Żulewska z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością (WNoŻ).

Celem projektu InnoDairyEdu jest opracowanie innowacyjnych, cyfrowych materiałów szkoleniowych dla studentów i pracowników sektora mleczarskiego. Tematyka materiałów edukacyjnych zostanie określona na podstawie oceny obecnego programu nauczania funkcjonującego w uczestniczących w projekcie uczelniach, jak również biorąc pod uwagę opinię specjalistów branży mleczarskiej. Edukacyjny materiał cyfrowy będzie dotyczyć takich bloków tematycznych jak produkcja i przetwórstwo mleka, bezpieczeństwo, jakość i przedsiębiorczość w sektorze mleczarskim. Materiał będzie bezpłatnie dostępny w formacie masowych otwartych kursów online (Massive Open Online Courses-MOOC) zamieszczonych na interaktywnej platformie opracowanej w ramach projektu. Efektem InnoDairyEdu będzie również integracja środowiska akademickiego z przedstawicielami przemysłu mleczarskiego w wyniku współpracy z partnerami projektu, jak również poprzez interaktywną platformę, która będzie pełnić rolę narzędzia służącego rozpowszechnieniu materiałów edukacyjnych.

Projekt InnoDairyEdu jest koordynowany przez Dr Eleni Malissiova (Wydział Technologii Żywności, TEI of Thessaly, Grecja).  Partnerami w projekcie są następujące organizacje: Universidad de León (Hiszpania), Università di Parma (Włochy), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska), Cyprus University of Technology (Cypr) oraz 4obs Consulting (Grecja). Partnerami z przemysłu współpracującymi w ramach projektu na chwilę obecną są: Hellenic Dairies SA ‘’OLYMPOS’’, Zarogiannis kasseri, ThesGala. Dodatkowo przewiduje się aktywny udział podmiotów przemysłu mleczarskiego z krajów uczestniczących w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać u koordynatora projektu Dr Eleni Malissiova - malissiova@teilar.gr lub koordynatora po stronie polskiej dr inż. Adriany Łobacz – adriana.lobacz@uwm.edu.pl. Zapraszamy do współpracy potencjalnych partnerów przemysłowych.

Filmy