Informacja o zaświadczeniach wydawanych po studiach

ABSOLWENCI, 

W celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA O ODBYTYCH STUDIACH  należy :

-złożyć podanie  do Dziekanatu Wydziału Nauki o Żywności (osobiście lub e-mailowo) na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

Podanie powinno zawierać :

a)      Imię i Nazwisko , adres do korespondencji, numer telefonu

b)      Cel wydania zaświadczenia

c)       Nazwę Uczelni

d)      Nazwę Wydziału

e)      Nazwę Kierunku

f)       Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

g)      Nazwisko pod którym ukończyło się studia

h)      Uzyskany tytuł

 W celu otrzymania KARTY PRZEBIEGU STUDIÓW NALEŻY:

-złożyć podanie  do Dziekanatu Wydziału Nauki o Żywności (osobiście lub e-mailowo) na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

Podanie powinno zawierać : 

a)      Imię i Nazwisko , adres do korespondencji, numer telefonu

b)      Cel wydania karty przebiegu studiów

c)       Nazwę Uczelni

d)      Nazwę Wydziału

e)      Nazwę Kierunku

f)       Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

g)      Nazwisko pod którym ukończyło się studia

h)      Uzyskany tytuł

Do podania prosimy dołączyć INDEKS i dowód opłaty

Opłata za Kartę przebiegu studiów wynosi 19 zł, wpłaty należy dokonać przelewem na konto nr: 48 1030 1218 0000 0000 9113 2001

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz opłata za „uwierzytelnienie dokumentu”.

Kontakt:

Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności

tel: (089)5234983 lub (089)523423