III SYMPOZJUM: Mrożenie, paowanie, kontrola procesów - innowacyjne technologie dla przemysłu spożywczego, 6 czerwca, godz. 10.00