GRUPA CEDROB: spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy, 10 stycznia (czwartek), godz. 9.45-11.15, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Aula Moczarskiego

Plan spotkania:

1.     Wprowadzenie:  dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

2.     W pakietach 8-10 minutowych omówiony zostanie  potencjał firmy:

Karolina Wnęk- Kierownik fermy reprodukcyjnej (absolwentka SGGW)

Jacek Wysocki - Hodowla tuczu

Natalia Brycka - Kierownik Zakładu Uboju Drobiu ZDU1 (absolwentka UWM)

Tomasz Walerowicz - Zast. Dyrektora CEDROB Pasze (absolwent UWM)

Małgorzata Modzelewska - Kierownik Wylęgarni Drobiu w Skarżynku (absolwentka UWM)

Damian Gajdarenko - Zakład Surowców Paszowych (absolwent UWM)

Moderator spotkania:  dr Gabriel Bodek