Godziny pracy Dziekanatu w miesiącu lipcu i sierpniu

Godziny pracy Dziekanatu w miesiącu lipcu i sierpniu

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 lipca do 31 sierpnia 2017 roku

z a p r a s z a m y   d o  D z i e k a n a t u

w dni powszednie w godzinach 9.00 - 13.00