GODZINY OTWARCIA BUDYNKÓW WNoŻ W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności informuje o godzinach otwarcia budynków Wydziału Nauki o Żywności  w okresie świątecznym: 

23.12.2019 - budynki otwarte w godzinach 7.00-15.00

24-26.12.2019 – budynki zamknięte
27.12. 2019 i 30.12.2019  - budynki otwarte w godzinach 7.00-15.00
28-29.12.2019 - budynki zamknięte
31.12.2019 – budynki otwarte w godzinach 7.00 – 15.00.
06.01.2019 - budynki zamknięte