Z głębokim żalem żegnamy prof. dr hab. inż. ZDZISŁAWA ŻBIKOWSKIEGO

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą świętą żałobną, która odbędzie się dnia 15 marca 2021 roku, o godz. 11.00
w Kościele  św. Franciszka z Asyżu, ul. B. Dybowskiego 2 w Olsztynie.
Po nabożeństwie nastąpi pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.