Z głębokim żalem żegnamy prof. dr hab. inż. Władysława Korzeniowskiego

 

Pan Profesor dr hab. inż. Władysław Korzeniowski związany był zawodowo z olsztyńską Uczelnią od  1 listopada 1955 do 2000 roku, zaś z Katedrą Technologii i Chemii Mięsa znacznie dłużej bo przez kolejne 20 lat  Jego pobytu na emeryturze.

Urodził się 04.01.1930 w miejscowości Zakręt na Lubelszczyźnie. Stopień magistra, doktora i doktora habilitowanego uzyskiwał kolejno w latach 1955; 1965 i 1972 w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Tytuł Profesora uzyskał w roku 1992. Jego liczny i niekwestionowany dorobek naukowy oraz wypromowanych dziesięciu Doktorów znajduje swoje miejsce w dokumentach Uczelni.

Był Człowiekiem pracowitym, uczciwym i dociekliwym. Entuzjastycznie podchodził do prowadzonych badań, szczególnie do tych nad mięsem  zwierząt łownych oraz bobrów. Współpracowników zabierał  w podróże służbowe swoim Trabantem.

Profesor potrafił „przyjmować inne zdanie” pracowników i nie miał nikomu tego za złe. Pamiętamy wiele sytuacji, w których był uśmiechnięty, dowcipny, wesoły i pełen wigoru. Był Człowiekiem ciepłym i pogodnym dzieląc się swoimi pasjami, szczególnie grą w piłkę nożną, której był fanem. Znał zawodników, trenerów, taktykę.

Był bardzo lubiany przez pracowników i młodzież.  Pamiętamy jego skromny gabinet z portretem wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika na ścianie i długie rozmowy.

Pozostaje takim w naszej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Katedry

Dziekan, Prodziekani i Społeczność Akademicka Wydziału Nauki o Żywności