Z głębokim żalem żegnamy dr inż. Alicję Gryzowską

Dnia 9 grudnia 2020 roku zmarła dr inż. Alicja Gryzowska.

Od 1963 roku do emerytury nauczyciel akademicki
w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności.


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 18 grudnia 2020 roku
godzinie 9.30 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej
przy ul. Morskiej, po którym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego
na cmentarz przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym
składają
Dziekan, Prodziekani oraz społeczność akademicka
Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.