Z głębokim żalem żegnamy dr hab. inż. Aleksandrę Kwiatkowską, prof. UWM