Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Mleczarstwa EUROPEL obradowało na WNoŻ

W dniach 6-7 lutego 2017 roku na Wydziale Nauki o Żywności miało miejsce spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Mleczarstwa EUROPEL (European Association of Dairy Teachers).
Walne zgromadzenie tej organizacji odbyło się w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością. Spotkanie oficjalnie otworzyła  Dziekan WNoŻ  prof. dr hab. Małgorzata Darewicz oraz Kierownik KMiZJ prof. dr hab. Bogusław Staniewski.
EUROPEL zrzesza nauczycieli i naukowców z ponad 50 instytucji w Europie. Głównym celem tej organizacji jest wspieranie działań w zakresie edukacji dotyczącej branży mleczarskiej. W pracach Stowarzyszenia EUROPEL aktywnie działają pracownicy z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością: dr inż. Bogdan Dec (Członek Zarządu), dr hab. inż. Justyna Żulewska oraz  dr hab. inż. Jarosław Kowalik.
Podczas spotkania zapadły ważne decyzje związane m.in. z organizacją we wrześniu b.r. w Olsztynie międzynarodowego  konkursu sensorycznego, którego gospodarzem będzie Katedra  Mleczarstwa  i Zarządzania Jakością. W konkursach organizowanych pod patronatem EUROPEL udział biorą studenci a także uczniowie wraz z nauczycielami przedmiotów związanych z technologią mleczarską. Zadaniem uczestników konkursu  jest ocena pod względem sensorycznych wyróżników jakościowych produktów mleczarskich tj. mleko, sery i masło.
Dodatkowym atutem wyboru Olsztyna jako gospodarza tego wydarzenia będzie odbywające się w tym roku już po raz 5 Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa. Połączenie organizacji  tych dwóch przedsięwzięć  będzie na pewno dużym wyzwaniem ale także ciekawym  doświadczeniem  dla organizatorów.
Podczas dwudniowego spotkania na UWM  w Olsztynie gościliśmy  m. in. członków  zarządu EUROPEL: Jappie de Jong, Van Hall Larenstein (University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandia); Monica Cretu (The Agricol College Falticeni, Rumunia); Emilia Brezzo (AgenForm Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo, Instituto Lattiero-Caseario e delle Tecnologie Agroalimentari,Moretta, Włochy).
(JK)