EUROPEAN DAIRY SENSORY CONTEST. 14-17 września 2017 w Olsztynie

W dniach 14-17 września 2017 roku odbędzie się również po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowy Konkurs Sensoryczny. Konkurs jest skierowany do studentów studiujących kierunki związane z mleczarstwem oraz ich nauczycieli. Wydarzenie stanowi okazję również do promocji polskiego mleczarstwa na arenie międzynarodowej. Ten cykliczny Konkurs funkcjonuje pod egidą EUROPEL (European Association of Dairy Teachers). Osoby w nim uczestniczące to uczniowie, studenci oraz nauczyciele z branży mleczarskiej z różnych krajów (m.in. Włochy, Francja, Holandia, Polska, USA). Podczas konkursu oceniane są różne gatunki serów z Polski oraz z krajów uczestników.
Organizatorami konkursu są: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Mleczarstwa (EUROPEL).