EGZAMINY KOŃCOWE B2 z języków nowożytnych w letniej sesji egzaminacyjnej

Szanowni Państwo,

Studium Języków Obcych uprzejmie informuje,

iż EGZAMINY KOŃCOWE B2 z języków nowożytnych w letniej sesji egzaminacyjnej

r. ak. 16/17 zaplanowano w następujących terminach:

 

 

 

STUDIA STACJONARNE:

23 czerwca (piątek) 2017 roku

STUDIA NIESTACJONARNE:

24 czerwca (sobota) 2017 roku

EGZAMINY POPRAWKOWE:

I  termin: 8 września (piątek) - studia stacjonarne i niestacjonarne       
 II termin: 15 września (piątek) - studia stacjonarne i niestacjonarne

Prosimy o uwzględnienie ww. dat w harmonogramie egzaminów na Państwa wydziałach.

Z wyrazami szacunku,

Krystyna Klimaszewska

z-ca kierownika ds. organizacyjnych

Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie