DODATKOWY NABÓR: BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI.. STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 NA UWM ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE: 7-15 WRZEŚNIA.
⏩ My zapraszamy Was na studia na kierunku: BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI:
Więcej informacji na temat ciekawych projektów realizowanych w ramach zajęć, programu studiów, atutów kierunku, zasad i terminów rekrutacji, perspektyw zawodowych absolwentów dowiesz się z: