Decyzja Rektora UWM w Olsztynie w sprawie powołania Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny: technologia żywności i żywienia - prof. dr hab. inż. L. M. Wądołowskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, że Decyzją Nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 31 października 2019 roku powołano  Panią prof. dr hab. inż. Lidię Marię Wądołowską do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia na okres do 31 grudnia 2021 r.
Szczegółowy zakres działania Przewodniczącego Rady Dyscypliny określa § 28 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pełnomocnictwo.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Z dniem 31 października 2019 r. Pani  prof. dr hab. Lidię Wądołowską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej na kadencję do 31 grudnia 2020 r.
 
W imieniu własnym, prodziekanów Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie oraz spoleczności akademickiej WNoŻ przekazuję Pani Profesor serdeczne gratulacje i życzenia  wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w pełnieniu tak ważnej misji. 
 
Dziekan Wydziału Nauki o Żywności
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Filmy