Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

W 3. edycji konkursu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencji PRC, certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością" otrzymał kierunek  prowadzony na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie - Gastronomia - sztuka kulinarna. (więcej informacji ....)

 

Kierunek Gastronomia – sztuka kulinarna rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2011/2012 jako pierwszy w Polsce kierunek studiów umożliwiający kształcenie specjalistów w zakresie technologii gastronomicznej na poziomie uniwersyteckim. Utworzenie kierunku było związane z włączeniem się Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w ramach programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2007-2013.

W czasie studiów studenci poznają zagadnienia ekonomiczno-menadżerskie związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej, zagadnienia techniczno-technologiczne związane z przygotowaniem potraw z różnych grup surowców spożywczych oraz produkcją cukierniczą a także zagadnienia związane z obsługą gości, takie jak barmaństwo i kelnerstwo, balistyka, enologia i sommelierstwo. Program nauczania obejmuje też tematy związane z gastronomią w aspekcie historycznym, kulturowym i artystycznym.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach technologicznych wyposażonych w nowoczesne, profesjonalne urządzenia gastronomiczne. W prowadzeniu zajęć praktycznych współuczestniczą zaproszeni do współpracy praktycy – szefowie kuchni – mający na co dzień do czynienia z działalnością gastronomiczną, dzięki czemu już w czasie studiów można poznawać aktualne trendy w przygotowaniu i prezentacji potraw oraz nawiązywać kontakty z potencjalnymi pracodawcami.

W trakcie studiów zaplanowana jest praktyka w renomowanym zakładzie gastronomicznym, restauracji, kawiarni, która ma umożliwić studentom poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach pod okiem doświadczonego szefa kuchni.

Nowatorski charakter kierunku, innowacyjność i wszechstronność programu nauczania, wysoka jakość prowadzonych zajęć, doskonale przygotowana do pracy kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym specjalistów w zakresie technologii gastronomicznej a także związek kształcenia z potrzebami rynku pracy i współpraca z pracodawcami, zostały docenione przez w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów. W dniu 9 kwietnia 2018 roku kierunek Gastronomia – sztuka kulinarna uzyskał prestiżowy certyfikat „Studia z przyszłością”.

 

.

.