BELFER 2018 na WNoŻ wybrany!!!

Miło nam poinformować, że w plebiscycie BELFER ROKU UWM 2018, nasz Wydział będzie reprezentował Pan Dziekan ds studenckich dr inż. ADAM WIĘK, który w głosowaniu Studentów uzyskał największą liczbę głosów. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy zwycięstwa w styczniowym głosowaniu ogólnouczelnianym!!!