...

Pracownicy Wydziału Nauki o Żywności,

Drodzy Studenci,

Szanowni Przyjaciele Wydziału Nauki o Żywności,

Jest mi niezwykłe miło, że mogę zwrócić się do Państwa jako Dziekan Wydziału Nauki o Żywności i przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2020/2021.  Zapraszam Państwa do udziału w uroczystej Uczelnianej  inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się 2 października br. o godzinie 11, poprzez śledzenie transmisji on-line na stronie http://www.uwm.edu.pl/online.

„Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania” – napisał Arystoteles w pierwszym zdaniu swojej „Metafizyki”. Poszukujemy prawdy – prawdy o człowieku, o świecie i o nas samych. Z tego wrodzonego pożądania prawdy wyrasta idea uniwersytetu. Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego była i jest zawsze wielkim świętem i bardzo wzniosłym wydarzeniem na Wydziale. Szczególnie w bieżącym roku, w którym obchodzimy 75-lecie, a szczególnie wtedy gdy efekty naszej pracy można dostrzec w dyplomach absolwentów Wydziału. Jednakże jest to rok wyjątkowy.

Rok akademicki 20202/2021 rozpoczniemy w specyficznych warunkach obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2. Stoimy wobec trudnych i poważnych wyzwań jakim jest uruchomienie zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności kontynuowania kształcenia z uruchomionymi zajęciami praktycznymi. Nie wszystko o epidemii wiemy i rozumiemy. Tym bardziej ten moment wymaga od nas odpowiedzialności i rozwagi. Podstawowym warunkiem prowadzenia zajęć dydaktycznych jest spełnienie wymogów sanitarnych, utrzymywanie dystansu, noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

Kierując zaś słowa do tych, którzy drzwi naszej Uczelni otwierają po raz pierwszy, życzę Wam Drodzy Studenci, by nasz Wydział stał się dla Was miejscem inspiracji i rozwoju. Wy zaś wypełniajcie go swym młodzieńczym zapałem i zaangażowaniem, pasją w zdobywaniu wiedzy i kreowaniu nowego, lepszego świata. Gratuluję Wam wyboru i życzę powodzenia.

Droga Społeczności Akademicka Wydziału Nauki o Żywności,

Przekazuję Państwu życzenia sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy, pomyślności w życiu osobistym i indywidualnych radości.

A zatem: Gaudeamus Igitur.

Rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Nauki o Żywności uważam za otwarty.

                                                                      

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz