Informacja o zaświadczeniach wydawanych po studiach

ABSOLWENCI

W celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA O ODBYTYCH STUDIACH  należy :

-złożyć podanie  do Dziekanatu Wydziału Nauki o Żywności (osobiście lub e-mailowo) na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

Podanie powinno zawierać :

a)      Imię i Nazwisko , adres do korespondencji, numer telefonu

b)      Cel wydania zaświadczenia

c)       Nazwę Uczelni

d)      Nazwę Wydziału

e)      Nazwę Kierunku

f)       Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

g)      Nazwisko pod którym ukończyło się studia

h)      Uzyskany tytuł

 Do podania należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych pobierz

UWAGA! Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wystawienia zaświadczenia

 

KARTY PRZEBIEGU STUDIÓW wydawane są dla osób, które ukończyły studia do roku 2004 włącznie. Od roku 2005 wprowadzony został druk suplementu do dyplomu, który jest równoważny z kartą przebiegu studiów.

UWAGA! KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW wydawana jest jedynie w przypadku obrotu prawnego z zagranicą. W pozostałych przypadkach wydawany jest Wypis zrealizowanych osiągnięć.

Opłata za KARTĘ PRZEBIEGU STUDIÓW wynosi 26,00 zł, wpłaty należy dokonać przelewem na konto nr:   . W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz opłata za „uwierzytelnienie dokumentu”.

Za przygotowanie Wypisu zrealizowanych osiągnięć nie pobiera się opłaty.

 

W celu otrzymania KARTY PRZEBIEGU STUDIÓW lub Wypisu  zrealizowanych osiągnięć należy:

-złożyć podanie  do Dziekanatu Wydziału Nauki o Żywności

Podanie powinno zawierać: 

a)      Imię i Nazwisko , adres do korespondencji, numer telefonu

b)      Cel wydania

c)       Nazwę Uczelni

d)      Nazwę Wydziału

e)      Nazwę Kierunku

f)       Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

g)      Nazwisko pod którym ukończyło się studia

h)      Uzyskany tytuł

Do podania prosimy dołączyć;

- INDEKS

- dowód opłaty (w przypadku wydania Karty Przebiegu Studiów)

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych pobierz

UWAGA! Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wystawienia dokumentu.

Kontakt:

Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności

Pl. Cieszyński 1

10-726 Olsztyn

tel: (89)5234983 lub (89)5234230