Zastosowane skróty
ANL Lipaza Aspergillus niger
BCL Lipaza Bacillus cepacia
BGL Lipaza Bacillus glumae
BIL Lipaza Botrytis cinerea
BLAST Algorytm (Basic Local Alignment Search Tool)
BSL Lipaza Bacillus subtilis
CAL Lipaza Candida antarctica
CALA Lipaza Candida antarctica A
CALB Lipaza Candida antarctica B
CAMPASS Baza danych białek - (The Cambrige Database of Protein Alignments Organised as Structural Superfamilies)
CATH Baza danych białek
cDNA Komplementarny DNA - (ang. complementary DNA)
CRL Lipaza Candida rugosa (dawniej Candida cylindracea)
CVL Lipaza Chromobacterium viscosum
DAG Diacyloglicerole
DSSP Baza danych białek
EST Baza danych EST- (ang. expressed sequence tags)
FSK Kutynaza Fusarium solani
FSL Lipaza Fusarium solani
FSSP Baza danych białek - (Families of Structurally Similar Proteins)
GBL Lipaza Bacillus glumae
GCL Lipaza Geotrichum candidum
GMO Organizmy genetycznie modyfikowane (ang. genetically modified organisms)
HGL Ludzka lipaza żołądkowa
HLL Lipaza Thermomyces lanuginosus (dawniej Humicola lanuginosa)
HPL Ludzka lipaza trzustkowa
HSSP Baza danych białek - (Homology-derived Structures of Proteins)
ISSD Baza danych białek- (Integrated Sequence-Structure Database)
IT Technologia informacyjna - (ang. information, technology)
LPL Lipaza lipoproteinowa
MAG Monoacyloglicerole
MMDB Baza danych białek - (The Molecular Modeling Database)
MML Lipaza Mucor miehei
NCBI Państwowe Centrum Informacji Biotechnologicznej - (National Center for Biotechnology Information)
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy - (ang. nuclear magnetic resonance)
PAL Lipaza Pseudomonas aeruginosa
PCL Lipaza Penicillium camembertii
PCR Łańcuchowa reakcja polimeryzacji - (ang. polymerase chain reaction)
PDB Baza danych białek - (Protein Data Bank)
PEL Lipaza Penicillium expansum
PFL Lipaza Pseudomonas fluorescens
PGL Lipaza Pseudomonas glumae
PPL Wieprzowa lipaza trzustkowa
PRL Lipaza Penicillium roquefortii
PYL Lipaza Penicillium cyclopium
RAL Lipaza Rhizopus oryzae (inaczej Rhizopus arrizus)
RDL Lipaza Rhizopus delemar
RML Lipaza Rhizopus miehei
SCOP Baza danych białek - (Structural Classifiaction of Proteins)
SEL Lipaza Streptomyces exfoliatus
SHL Lipaza Staphylococcus hyicus
SSL Lipaza Streptomyces scabies
TAG TriacylogliceroleGłówna