Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

SEKRETARIAT
10-736 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11E, pok. 126
tel./fax.: 89 523 32 55
e-mail: sekretariat.kmipkm@uwm.edu.pl

STRONA INTERNETOWA
http://www.uwm.edu.pl/kmipkm

KADRA

Kierownik
prof. dr hab. inż. Grzegorz Zboiński, tel.: 89 523 38 95, 89 523 32 55, e-mail: zboi@imp.gda.pl

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, tel.: 89 524 51 09, e-mail: kic@imp.gda.pl
prof. dr hab. inż. Yevhen Kharchenko, e-mail: kharchen@poczta.onet.pl
dr hab. inż. Andrzej Jaskulski, tel.: 89 523 47 47, e-mail: andjas@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Sylwester Kłysz, e-mail: sylwester-k@wp.pl
dr hab. inż. Józef Pelc, tel.: 89 523 49 31, e-mail: joseph@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Wojciech Sobieski, tel.: 89 523 32 40, e-mail: wojciech.sobieski@uwm.edu.pl
dr inż. Waldemar Dudda, tel.: 89 523 32 40, e-mail: dudda@uwm.edu.pl
dr inż. Wiesław Komar, tel.: 89 523 52 42, e-mail: komar@uwm.edu.pl
dr inż. Wojciech Miąskowski, tel.: 89 523 52 42, e-mail: wojmek@uwm.edu.pl
dr inż. Jerzy Domański, tel.: 89 523 49 89, e-mail: jdom@uwm.edu.pl
dr inż. Paweł Pietkiewicz, tel.: 89 523 52 42, e-mail: papiet@uwm.edu.pl
dr inż. Łukasz Miazio, tel.: 89 523 49 89, e-mail: lukasz.miazio@uwm.edu.pl
dr inż. Marzena Wilamowska-Korsak, tel.: 89 524 51 09, e-mail: wilam@uwm.edu.pl
dr inż. Magdalena Zielińska, tel.: 89 523 47 47, e-mail: m.nosarzewska@uwm.edu.pl
mgr inż. Piotr Bieranowski, tel.: 89 523 35 63, e-mail: piotr.bieranowski@uwm.edu.pl
mgr inż. Bartosz Moczulak tel. 523-45-14, e-mail: bartosz.moczulak@uwm.edu.pl
Aneta Molenda, tel.: 89 523 32 55, e-mail: sekretariat.kmipkm@uwm.edu.pl
Juliusz Błazucki, tel.: 89 523 45 14
Zbigniew Rajkiewicz, tel.: 89 523 45 14
Adam Olszewski, tel.: 89 523 45 14
mgr Tomasz Tabaka, tel.: 89 523 45 14, e-mail: tomasz.tabaka@uwm.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

W ostatnich latach w Katedrze realizowane są dwa tematy badawcze:

 1. Dynamika przepływu cieczy rzeczywistych:
  • Uderzenia hydrauliczne w przewodach zamkniętych,
  • Wyznaczanie przepływów cieczy lepkich z wykorzystaniem symulacji i grafiki komputerowej,
  • Numeryczne modelowanie zjawisk zachodzących w strumienicach.
 2. Numeryczna analiza konstrukcji:
  • Numeryczna analiza opon,
  • Optymalizacja konstrukcji wybranych maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego przy pomocy systemów CAD,
  • Analiza żywotności konstrukcji w aspekcie kryterium energetycznego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Katedry związana jest z blokiem podstawowych nauk technicznych.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w ramach programu podstawowego, który obejmuje studentów przed wyborem specjalności, jak również na specjalności Inżynierskie Zastosowanie Komputerów.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na następujących kierunkach kształcenia:

 • mechanika i budowa maszyn,
 • technika rolnicza i leśna,
 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • edukacja techniczno-informatyczna.

Pracownicy prowadzą również prace dyplomowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

 1. Zespół Mechanika:
  • mechanika techniczna,
  • wytrzymałość materiałów,
  • mechanika płynów,
  • termodynamika,
  • technika cieplna,
  • drgania mechaniczne,
  • teoria mechanizmów i maszyn,
  • napęd i sterowanie hydro-pneumatyczne,
  • metoda elementów skończonych.
 2. Zespół Podstaw Konstrukcji Maszyn:
  • geometria wykreślna,
  • rysunek techniczny,
  • podstawy konstrukcji maszyn,
  • komputerowe wspomaganie projektowania,
  • praca przejściowa konstrukcyjna,
  • urządzenia mechaniczne.

BAZA APARATUROWA

 • laboratorium podstaw konstrukcji maszyn,
 • laboratorium wytrzymałości materiałów,
 • laboratorium mechaniki płynów,
 • laboratorium termodynamiki.

Ponadto jednostka dysponuje:

 • pracownią komputerowego wspomagania projektowania,
 • pracownią projektową,
 • pomieszczeniami pomocniczymi (warsztat oraz stanowisko do badania wysokociśnieniowych przepływów zamkniętych),
 • salą seminaryjną.