Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

SEKRETARIAT
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. C101
tel./fax: 89 523 48 18
e-mail: kmrimb@uwm.edu.pl

KADRA

Kierownik
prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. zw., tel.: 89 523 36 57, e-mail: dariusz.choszcz@uwm.edu.pl,
pokój: C102

prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, prof. zw., tel.: 89 523 37 23, e-mail: tadeusz.rawa@uwm.edu.pl, pokój: B118
dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM, tel.: 89 523 36 07, e-mail: stanislaw.konopka@uwm.edu.pl,
pokój: B111
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM, tel.: 89 523 49 35, e-mail: adam.lipinski@uwm.edu.pl, pokój: B117
dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM, tel.: 89 523 39 34, e-mail: zdzislaw.kaliniewicz@uwm.edu.pl,
pokój: B112
dr hab.  inż. Piotr Markowski, tel.: 89 523 32 06, e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl, pokój: B113
dr inż. Andrzej Anders, tel.: 89 523 45 34, e-mail:  anders@uwm.edu.pl, pokój: B115
dr inż. Olga Duber-Skwarska, tel.: 89 523 33 56, e-mail: skolga@uwm.edu.pl, pokój: B102
dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak, tel.: 89 523 39 20, e-mail: krzychj@moskit.uwm.edu.pl, pokój: B114
dr inż. Kazimierz Janiak, tel.: 89 523 33 56, pokój: B102
dr inż. Stefan Mańkowski, tel.: 89 523 45 61, e-mail: stif@uwm.edu.pl, pokój: B116
mgr inż. Ewelina Kolankowska, tel.: 89 523 45 34, e-mail: ewelina.kolankowska@uwm.edu.pl, pokój: B115
mgr inż. Beata Jadwisieńczak - doktorantka, tel.: 89 523 3920, e-mail: beata.jadwisienczak@uwm.edu.pl, pokój B114
mgr inż. Elwira Ślesicka - doktorantka, tel.: 89 523 3206, e-mail: , pokój B113
mgr inż. Renata Urbańska-Gizińska - doktorantka, tel.: 89 523 45 61, e-mail: renata-gizinska@uwm.edu.pl,
pokój: B116
dr inż. Patrycjusz Reszczyński, tel.: 89 523 37 83, e-mail: patrycjusz.reszczynski@uwm.edu.pl, pokój: B110
mgr Justyna Biedulska, tel.: 89 523 39 29, e-mail: justyna.biedulska@uwm.edu.pl, pokój: B101
Bożena Łobocka, tel.: 89 523 48 18, e-mail: bozena.lobocka@uwm.edu.pl, pokój: C101
dr inż. Zbigniew Żuk, tel.: 89 523 37 83 tel.: 89 523 41 08, e-mail: zbigniew.zuk@uwm.edu.pl, pokój: B110, 08
inż. Jakub Zaremba - specjalista

HISTORIA

Początki tworzenia jednostki naukowo-dydaktycznej, której domeną jest szeroko pojęta budowa i użytkowanie  maszyn rolniczych sięgają 1950 roku, kiedy to w Olsztynie powołano Wyższą Szkołę Rolniczą.

Utworzenie w  Uczelni, w 1969 roku, Wydziału Mechanicznego wymusiło przeniesienie z Wydziału Rolniczego Katedry Mechanizacji Rolnictwa, którą z dniem 1 czerwca 1970 roku przemianowano na Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W 1973 roku w Instytucie powołano trzy zakłady: Zakład Mechanizacji Rolnictwa, Zakład Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej, Zakład Energetyki Rolnictwa. Zakład Mechanizacji Rolnictwa, w 1976, został przemianowany na Zakład Maszynoznawstwa i Maszyn Rolniczych. Kolejne zmiany nastąpiły w 1983 roku, kiedy to powrócono do jednolitej struktury Instytutu, powołując w nim nieformalne zespoły dydaktyczno-badawcze.

W 1988 roku z Instytutu wydzielone zostały dwie Katedry: Katedra Elektroenergetyki i Automatyki, Katedra Suszarnictwa i Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego. Pozostała część Instytutu funkcjonowała nadal w jednolitej strukturze, aż do 31. grudnia 1997 roku. Od 1. stycznia 1998 roku w strukturze dwuzakładowej. Obok  Zakładu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn powstał także  Zakład Maszyn Rolniczych,  którego merytorycznym spadkobiercą jest Obecna Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań.

Z dniem 1. stycznia 2000 roku Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych zmienił nazwę na Instytut Inżynierii Mechanicznej, w którym oprócz Katedry Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, powstała Katedra Procesów Separacji i Maszyn Rolniczych (kierownik Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wierzbicki, prof. nadzw.) z dwoma zakładami: Zakładem Budowy Maszyn (kierownik dr hab. inż. Tadeusz Rawa, prof. UWM) i Zakładem Inżynierii Rolniczej (kierownik prof. dr hab. inż. Leszek Mieszalski, prof. nadzw.).

W 2001 roku Senat UWM podjął uchwałę, w której stwierdzono, że podstawową jednostką uniwersytetu powinna być katedra – jako samodzielna i jednolita pod względem organizacyjnym struktura. W związku z tym Instytut Inżynierii Mechanicznej, po dwóch latach funkcjonowania, rozpadł się na trzy samodzielne katedry z następującą obsadą kierowników:

 • Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn – prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski, prof. nadzw.,
 • Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji – prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa, prof. nadzw,
 • Katedra Inżynierii Rolniczej – prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski, prof. nadzw.

Z dniem 1. października 2011 roku Katedra Inżynierii Rolniczej,  po przejściu do pracy w SGGW w Warszawie jej kierownika Prof. dr hab. inż. Leszka Mieszalskiego, została włączona do Katedry Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, której nowym kierownikiem został dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM. Działania restrukturyzacyjne na Wydziale spowodowały, że Katedra  z dniem 1. kwietnia 2012 rozpoczęła działalność po nową nazwą -  Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań.

W ponad 60-letniej historii jednostki organizacyjnej związanej głównie z budową, konstruowaniem i użytkowaniem maszyn rolniczych przedstawione wyżej przeobrażenia organizacyjne wynikały z jednej strony z nowych zadań, jakie pracownicy musieli podjąć po powołaniu w Uczelni Wydziału Mechanicznego (1969 r.) i Wydziału Nauk Technicznych (1999 r.), a ze strony drugiej – potrzeby dostosowywania zadań dydaktycznych do nowych warunków wynikających z postępu techniczno-technologicznego.

Pracownicy jednostki pełniący funkcje w jednoosobowych organach Uczelni i Wydziału

 1. Prof. dr.  inż. Zbisław Martini – Dziekan Wydziału Mechanicznego WSR w Olsztynie 1969-1972;
 2. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wierzbicki – dziekan Wydziału Mechanicznego ART w Olsztynie, 1987-1990; 1990-1993; dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, 1999-2002; Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Mechanicznym, ART w Olsztynie, 1975-1978;
 3. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa – prorektor ds. Kadr UWM w Olsztynie, 2008-2012; dziekan Wydziału Mechanicznego ART w Olsztynie, 1993-1996; 1996-1999; dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, 2005-2008;
 4. Dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM – od 01.09.2012r. Dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, 2012 – nadal; prodziekan ds. Rozwoju Wydziału na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, 2008-2012;
 5. Dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM – od dnia 01.09.2012r. –nadal; Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie.


Opracował prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy Katedry prowadzą wykłady i ćwiczenia dla studentów i doktorantów Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Wykaz realizowanych przedmiotów na poszczególnych kierunkach studiów w semestrze zimowym:

Energetyka (EG)
Komputerowe opracowanie wyników badań doświadczalnych
Komputerowe wspomaganie, planowanie i analiza badań empirycznych
Mechanizacja pozyskiwania biomasy
Statystyka matematyczna

Inżynieria Bezpieczeństwa (IB)
Ochrona środowiska

Informatyka
Grafika inżynierska

Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej
Gospodarka produktami ubocznymi i odpadami w rolnictwie
Informacja patentowa
Inżynieria produkcji rolniczej
Metodyka pisania prac dyplomowych
Praca przejściowa
Praktyka
Seminarium dyplomowe

Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM)
Inżynierskie bazy danych
Metodyka pisania pracy dyplomowej

Leśnictwo
Maszynoznawstwo leśne
 
Rolnictwo (RN)
Nowoczesne konstrukcje narzędzi i maszyn w rolnictwie precyzyjnym
Postęp techniczny w rolnictwie precyzyjnym
Technika rolnicza
Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin
Wspomaganie informatyczne rolnictwa precyzyjnego

Technika Rolnicza i Leśna (TR)
Maszyny rolnicze i ogrodnicze
Metodyka pisania prac dyplomowych
Seminarium dyplomowe
Technika ochrony roślin
Technologie upraw w szkółkach
Teoria eksperymentu z elementami statystyki
Teoria maszyn i mechanizmów

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZP)
Grafika inżynierska
Informatyka w projektach inżynierskich
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Seminarium dyplomowe

Zootechnika
Informacja patentowa

Dyscyplina naukowa inżynieria rolnicza – Studia doktoranckie (SD)
Praktyka zawodowa  
Problemy inżynierii rolniczej
Seminarium doktoranckie II
Seminarium doktoranckie IV
Statystyka i eksploracja danych
Teoria eksperymentu

Dziedzina nauki weterynaryjne – Studia doktoranckie (SD)
Statystyczne planowanie badań eksperymentalnych
Wnioskowanie statystyczne

Pracownicy Katedry prowadzą wykłady dla studentów z przedmiotu Ergonomia na Wydziałach: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Ekonomicznych, Nauk Medycznych, Nauk Społecznych, Nauk o Żywności, Prawa i Administracji, Sztuki, Teologii oraz na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.  Pracownicy Katedry prowadzą wykłady dla studentów z przedmiotu Informacja patentowa na Wydziałach: Nauk Technicznych, Bioinżynierii Zwierząt, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • badania aparatury do ochrony roślin;
 • doskonalenie maszyn, urządzeń i procesów technologicznych do czyszczenia nasion gryki, nasion rzepaku i gorczycy oraz nasion warzyw za pomocą tradycyjnych maszyn i urządzeń czyszczących oraz oryginalnych własnych rozwiązań konstrukcyjnych;
 • matematyczne modelowanie procesów obłuskiwania i pękania nasion;
 • badania laboratoryjne w zakresie skuteczności obłuskiwania i rozdrabniania nasion;
 • badania właściwości fizycznych bulw ziemniaka, nasion roślin rolniczych i drzew leśnych;
 • badania maszyn roboczych pod kątem procesów zachodzących w trakcie obróbki surowców naturalnych;
 • modelowanie kołeczkowych zespołów wysiewających siewników w aspekcie równomierności i wydajności dozowania;
 • doskonalenie konstrukcji siewników uniwersalnych, ze szczególnym uwzględnieniem redlic i zespołów wysiewających;
 • badania nad siewem zbóż w technice pełnego rozproszenia nasion.