Katedra Inżynierii Systemów

SEKRETARIAT
10-718 Olsztyn
ul. Heweliusza 14, pok. 117
tel.: 89 523 34 13, fax.: 89 523 44 69
e-mail: kisys@uwm.edu.pl

STRONA INTERNETOWA
http://www.uwm.edu.pl/kisys

KADRA

Kierownik
prof. dr hab. inż. Marek Markowski, prof. zw., tel.: 89 523 34 13, e-mail: marek@uwm.edu.pl, pokój: 116

prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. zw., tel.: 89 523 45 81, e-mail: irekb@uwm.edu.pl, pokój: 104
dr hab. inż. Janusz Bowszys, prof. UWM - pracownik emerytowany, tel.: 89 523 49 49,
e-mail: janusz.bowszys@uwm.edu.pl, pokój: 113
dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, prof. UWM, tel.: 89 523 36 16, e-mail: zap@uwm.edu.pl, pokój: 121
dr hab. inż. Magdalena Zielińska - adiunkt, tel.: 89 523 49 72, e-mail: m.zielinska@uwm.edu.pl, pokój: 115
mgr inż. Łukasz Dzadz - asystent, tel.: 89 523 49 40, e-mail: lukasz.dzadz@uwm.edu.pl, pokój: 114
dr inż. Konrad Nowak - asystent, tel.: 89 523 49 40, e-mail: konrad.nowak@uwm.edu.pl,
pokój: 114
mgr Dorota Domian - specjalista, tel.: 89 523 34 13, e-mail: dorota.domian@uwm.edu.pl, pokój: 117
mgr Piotr Sadowski - technolog, tel.: 89 523 37 06, e-mail: piotr.sadowski@uwm.edu.pl, pokój: 119
mgr inż. Jarosław Tomczykowski - specjalista, tel.: 89 523 36 62, e-mail: grumens@uwm.edu.pl, pokój: 118
mgr Katarzyna Waszkielis - doktorantka, tel.: 89 523 49 40, e-mail: katarzyna.waszkielis@uwm.edu.pl,
pokój: 114

HISTORIA

Katedra powstała w wyniku kolejnych przekształceń i zmian organizacyjnych biorąc swój początek od samodzielnego Zakładu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, utworzonego na Wydziale Mechanicznym w 1975 roku. Założycielem i kierownikiem Zakładu był doc. dr inż. Zenon Katewicz.
W 1978 roku Zakład został włączony w strukturę Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Następnie w 1988 roku został przekształcony w Katedrę Suszarnictwa i Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego z jednoczesnym wyłączeniem jej z Instytutu. Do roku 1989 Katedrą kierował nadal doc. dr inż. Zenon Katewicz. Od końca 1990 roku funkcję tę pełnił doc. dr inż. Włodzimierz Ptasznik. Od stycznia 1991 roku jednostką, już pod nazwą Katedra Urządzeń Technicznych, kierował dr hab. inż. Stanisław Orzoł.
Od 1997 roku katedrą kieruje prof. dr hab. inż. Marek Markowski. W styczniu 2002 roku następuje zmiana nazwy na Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych.
Od 1 kwietnia 2012 roku nazwa brzmi - Katedra Inżynierii Systemów.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Algorytmy i metody numeryczne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Analiza systemowa
 • Badania operacyjne
 • Bazy danych
 • Bezpieczeństwo  informacji
 • Fizyczne właściwości materiałów biologicznych
 • Fizyczne właściwości surowców spożywczych
 • Inżynieria procesowa
 • Inżynieria przetwórstwa spożywczego
 • Inżynieria systemów
 • Inżynierskie środowiska obliczeniowe
 • Komputerowe wspomaganie procesów agrotechnicznych
 • Komputerowa analiza obrazu
 • Maszynoznawstwo produkcji zwierzęcej
 • Maszyny i urządzenia przemysłu paszowego
 • Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego
 • Maszyny przetwórstwa spożywczego
 • Maszyny stosowane w przemyśle paszowym
 • Metodologia badań naukowych
 • Metody optymalizacji procesów technologicznych
 • Metody symulacji komputerowej
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Modelowanie i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Modelowanie matematyczne
 • Modelowanie procesów
 • Modelowanie procesów fermentacji metanowej
 • Modelowanie systemów
 • Modelowanie systemów empirycznych
 • Naukowe środowiska obliczeniowe I.
 • Nieniszczące metody badania materiałów
 • Nowoczesne metody sztucznej inteligencji
 • Optymalizacja procesów
 • Podstawy techniki rolniczej
 • Programowanie
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Suszarnictwo
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • Techniczne systemy zabezpieczeń
 • Technologia żywności
 • Technologie informacyjne
 • Urządzenia do szuszarnictwa i przechow.
 • Urządzenia techniczne w rolnictwie
 • Właściwości fizyczne biomateriałów
 • Wymiana ciepła

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA

 • Modelowanie i optymalizacja procesów wymiany ciepła i masy w biomateriałach.
 • Modelowanie kinetyki zmian populacji bakterii.
 • Modelowanie i optymalizacja procesów kompostowania i produkcji biogazu.
 • Modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • Nieniszczące metody badań biomateriałów. Akustyka i systemy wizyjne.
 • Reologiczne właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.
 • Fotografia hiperspektralna w identyfikacji właściwości biomateriałów.
 • Magazynowanie, przechowalnictwo płodów rolnych – projektowanie zakładów
 • Systemy wizyjne do identyfikacji odmian oraz właściwości fizycznych ziarna zbóż.
 • Ocena jakości surowców i produktów spożywczych.

BAZA APARATUROWA

 1. Stanowisko do komputerowej analizy obrazu.
  Stanowisko składa się z aparatu cyfrowego Olympus Z3040, mikroskopu świetlnego, komory świetlnej oraz specjalistycznego oprogramowania.  Stanowisko umożliwia wykonywanie pomiarów charakterystyk geometrycznych,  barwy  oraz tektury powierzchni różnych produktów rolniczych.
 2. Stanowisko do fotografii  hiperspektralnej.
  Stanowisko składa się z kamery, spektrofotometru, stolika pomiarowego oraz specjalistycznego oprogramowania. Umożliwia fotografowanie obiektów w świetle od 380 do 1000 nm. Dokładności pomiaru 3 nm, rozdzielczość skanowania 0.02 mm.
 3. Stanowisko do pomiaru barwy.
  Stanowisko składa się ze spektrofotometru MiniScan XE Plus firmy HunterLab wraz z kompletem przystawek, komputera oraz specjalistycznego oprogramowania. Na stanowisku możliwe są pomiary barwy produktów stałych, sypkich i płynów. Barwa mierzona jest w skali: HunterLab, CIELab, CIELCh, XYZ, Rdab, AnLab dla obserwatora 20 lub 100 oraz iluminata A, C, D50, D65. Możliwe jest wyliczanie różnych indeksów barwy.
 4. Stanowiska do określania podstawowych wielkości fizycznych materiałów sypkich.
  (pomiar gęstości, masy 1000 nasion, kąta zsypu i usypu, wyrównania ziarna, określania wilgotności)
 5. Stanowisko do próżniowo-mikrofalowego suszenia produktów rolniczych.
  Na stanowisku możliwe jest suszenie materiałów roślinnych od ciśnienia 3 kPa do 100 kPa przy zmiennej mocy promieniowania mikrofalowego. Możliwe jest ustalanie różnych wariantów suszenia w czasie jednego procesu. Masa suszonej próby ok. 200 g.
 6. Stanowisko do badań właściwości ultradźwiękowych produktów biologicznych.
  Stawisko umożliwia pomiar z częstotliwością próbkowania do 100MHz z 10 bitową rozdzielczością oraz pasmem pomiarowym w przedziale od 0,5 do 25 MHz.  Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia pomiar czasu przejścia, prędkości, dyspersji i osłabienia fali.
 7. Komputer z oprogramowaniem do symulacji i optymalizacji procesów wymiany ciepła i masy.
  (pakiety: MATLAB, COMSOL, MAPLE, ANSYS, STATISTICA)
  Programy umożliwiają: optymalizację procesów cieplnych i dyfuzyjnych w przemyśle rolno-spożywczym, optymalizację konstrukcji zbiorników wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym.
 8. Pracownia mechanicznych i termofizycznych właściwości materiałów.
  W skład pracowni wchodzi: cieplarka, DSC - STA 449 F1 Jupiter, densytometr, stanowisko do pomiaru przewodności cieplnej, Texture Analyser. Aparatura umożliwia badanie przemian fazowych i ciepła właściwego materiałów, pomiar przewodności cieplnej materiałów sypkich, pomiar wszelkich właściwości mechanicznych i reologicznych materiałów izotropowych jak i anizotropowych.