Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

SEKRETARIAT
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. B201
tel.: 89 524 61 25, fax 89 524 61 35
e-mail: kis-wnt@uwm.edu.pl

STRONA INTERNETOWA
www.uwm.edu.pl/wnt/kib

KADRA

Kierownik
dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM, tel.: 89 524 61 47, e-mail: rym@uwm.edu.pl, pokój: B215

prof. dr hab. inż. Oleksandr Tymchenko, tel.: 89 524 61 25, pokój: B214
mgr Ewelina Jachimczyk, tel.: 89 524 51 48, email: ewelina.jachimczyk@uwm.edu.pl, pokój: B202
mgr Adam Korpusik, tel.: 89 524 51 48, e-mail: adam.korpusik@uwm.edu.pl, pokój: B202
mgr inż. Eliza Sitnik, tel.: 89 524 51 48, e-mail: eliza.sitnik@uwm.edu.pl, pokój: B202
mgr Łukasz Tomczyk, tel.: 89 524 61 25
mgr Karolina Szturo - informatyk, tel.: 89 524 61 25, e-mail: karolina.grzywinska@uwm.edu.pl, pokój: B201
mgr Justyna Wiloch - specjalista, e-mail: justyna.wiloch@uwm.edu.pl
mgr inż. Anna Fijałkowska - specjalista, tel.: 89 524 61 25, e-mail: anna.fijalkowska@uwm.edu.pl, pokój: B201