Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

SEKRETARIAT

10-736 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. E202
tel./fax.: 89 523 36 03
e-mail: keeeia@uwm.edu.pl

STRONA INTERNETOWA
http://www.uwm.edu.pl/keie

KADRA

Kierownik
dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. UWM, tel.: 89 523 36 21, e-mail: pit@uwm.edu.pl, pokój: E202/O11

dr hab. inż. Maciej Neugebauer, tel.: 89 524 55 61, e-mail: mak@uwm.edu.pl, pokój: E207/O11
dr Daniel Chludziński, tel.: 89 524 61 57, e-mail: daniel.chludzinski@uwm.edu.pl, pokój: E205/O11
dr Michał Duda, tel.: 89 524 61 57, e-mail: michal.duda@uwm.edu.pl, pokój: E204/O11
dr Jolanta Fieducik, tel.: 89 523 37 49, e-mail: jolanta.fieducik@uwm.edu.pl, pokój: E203/O11
dr Joanna Hałacz, tel.: 89 523 37 49, e-mail: joanna.halacz@uwm.edu.pl, pokój: E203/O11
dr inż. Andrzej Lange, tel.: 89 523 36 39, e-mail: andrzej.lange@uwm.edu.pl, pokój: E206/O11
dr inż. Seweryn Lipiński, tel.: 89 523 61 55, e-mail: seweryn.lipinski@uwm.edu.pl, pokój: A208/O11
dr inż. Krzysztof Nalepa, tel.: 89 523 36 39, e-mail: nalepka@uwm.edu.pl, pokój: E206/O11
dr inż. Tomasz Olkowski, tel.: 89 523 36 12, e-mail: tomasz.olkowski@uwm.edu.pl, pokój: A203/O11
dr inż. Zenon Syroka, tel.: 89 524 61 55, e-mail: syrokaz@onet.pl, pokój: A208/O11
dr inż. Dariusz Wiśniewski, tel.: 89 523 43 64, e-mail: wdarek@uwm.edu.pl, pokój: A203/O11
mgr inż. Paweł Chwietczuk, tel.: 89 524 61 55, e-mail: pawel.chwietczuk@uwm.edu.pl, pokój: A208/O11
mgr inż. Krzysztof Łapiński, tel.: 89 523 43 64, e-mail: krzysztof.lapinski@uwm.edu.pl, pokój: A203/O11

Pracownicy techniczni
mgr  Joanna Chrząstek, tel.: 89 523 36 03, e-mail: keeeia@uwm.edu.pl, Sekretariat pokój: E202/O11
mgr inż. Artur Błaszczyk, tel.: 89 524 61 57, e-mail: artur.blaszczyk@uwm.edu.pl, pokój: E205/O11
mgr inż. Andrzej Dziedzina, tel.: 89 523 43 06, e-mail: andrzej.dziedzina@uwm.edu.pl, pokój: E216/O11
Janusz Leleński, tel.: 89 523 39 91, e-mail: janusz.lelenski@uwm.edu.pl, pokój: E213/O11
Łukasz Olszewski, tel.: 89 523 39 91, e-mail: lukasz.olszewski@uwm.edu.pl, pokój: E213/O11

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Katedra ma strukturę jednorodną, ale dla zapewnienia procesu dydaktycznego zostały wyodrębnione zespoły obsługujące poszczególne bloki przedmiotowe: elektrotechnika, energetyka, elektronika, automatyka, odnawialne źródła energii, instalacje elektryczne, miernictwo i ergonomia.