Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

SEKRETARIAT

10-736 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. E202
tel./fax.: 89 523 36 03
e-mail: bognak@uwm.edu.pl

STRONA INTERNETOWA
http://www.uwm.edu.pl/keie

KADRA

Kierownik
prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, tel.: 89 523 36 21, e-mail: jpt@uwm.edu.pl, pokój: E202

dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. UWM, tel.: 89 523 36 12, e-mail: jacbier@uwm.edu.pl, pokój: A210
dr hab. inż. Stanisław Gumkowski, prof. UWM, tel.: 89 523 36 03, e-mail: sgumkows@pg.gda.pl, pokój: E201
dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. UWM, tel.: 89 523 39 91, e-mail: g.redlar@pg.gda.pl, pokój: E207
dr hab. inż. Yurij Romanyshyn, prof. UWM, tel.: 89 524 61 65, e-mail: yuriy.romanyshyn@uwm.edu.pl, pokój: A209
dr hab. inż. Piotr Sołowiej, tel.: 89 523 49 32, e-mail: pit@uwm.edu.pl, pokój: E206
dr Daniel Chludziński, tel.: 89 524 61 57, e-mail: chludzin@wp.pl, pokój: E205
dr Michał Duda, tel.: 89 524 61 57, e-mail: duda_michal@o2.pl, pokój: E205
dr Jolanta Fieducik, tel.: 89 523 37 49, e-mail: jfieduci@uwm.edu.pl, pokój: E203
dr Joanna Hałacz, tel.: 89 523 36 39, e-mail: jhalacz@uwm.edu.pl, pokój: E206
dr inż. Jerzy Jaworski, tel.: 89 523 37 49, e-mail: j.jaworski@uwm.edu.pl, pokój: E203
dr inż. Andrzej Lange, tel.: 89 523 36 39, e-mail: andrzej.lange@uwm.edu.pl, pokój: E206
dr inż. Seweryn Lipiński, tel.: 89 523 61 55, e-mail: seweryn.lipinski@uwm.edu.pl, pokój: A208
dr inż. Krzysztof Nalepa, tel.: 89 523 36 39, e-mail: nalepka@uwm.edu.pl, pokój: E206
dr inż. Maciej Neugebauer, tel.: 89 523 36 39, e-mail: mak@uwm.edu.pl, pokój: E206
dr inż. Tomasz Olkowski, tel.: 89 523 43 64, e-mail: tomasz.olkowski@uwm.edu.pl, pokój: A203
dr inż. Zenon Syroka, tel.: 89 524 61 55, e-mail: syrokaz@onet.pl, pokój: A208
dr inż. Maciej Wesołowski, tel.: 89 523 39 36, e-mail: mwesolowski@uwm.edu.pl, pokój: E206
dr inż. Dariusz Wiśniewski, tel.: 89 523 43 64, e-mail: wdarek@uwm.edu.pl, pokój: A203
mgr inż. Artur Błaszczyk, tel.: 89 524 61 57, e-mail: arturblaszczyk44@gmail.com, pokój: E205
mgr inż. Paweł Chwietczuk, tel.: 89 524 61 55, e-mail: pawel.chwietczuk@uwm.edu.pl, pokój: A208
mgr inż. Andrzej Dziedzina, tel.: 89 523 43 06, e-mail: andrzej.dziedzina@uwm.edu.pl, pokój: E215
mgr inż. Bogusława Krezymon, tel.: 89 523 36 03, e-mail: bognak@uwm.edu.pl, pokój: E202
mgr inż. Danuta Kuryj, tel.: 89 523 43 64, e-mail: d.kuryj@uwm.edu.pl, pokój: A203
mgr inż. Krzysztof Łapiński, tel.: 89 523 43 64, e-mail: krzysztof.lapinski@uwm.edu.pl, pokój: A203
Janusz Leleński, tel.: 89 523 39 91, e-mail: janusz-lelenski@wp.pl, pokój: E213
Łukasz Olszewski, tel.: 89 523 39 91, e-mail: lukasz.olszewski@uwm.edu.pl, pokój: E213
Bogdan Senderski, tel.: 89 523 39 91, pokój: E213

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

W Katedrze realizowane jest zadanie badawcze „Energetyczne aspekty produkcji żywności ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie w rolnictwie i przemyśle spożywczym” wchodzące w skład  tematu „PROBLEMY INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROLNICZEJ”

W ramach zadania realizowane są następujące prace:

 • badania i modernizacja siłowni wiatrowych,
 • badania eksploatacyjne małych elektrowni wodnych,
 • badania eksploatacyjne i energochłonne prototypowej stacji biogazu,
 • budowa i testowanie sieciowego systemu informacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii,
 • badania eksploatacyjne i energochłonne składowisk odpadów,
 • badania energochłonności skumulowanej przetwórstwa spożywczego i rolnictwa,
 • modelowanie symulacyjne systemu eksploatacyjno- energetycznego maszyn.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W jednostce realizowane są zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • Akumulowanie energii ze źródeł odnawialnych
 • Algorytmy i metody numeryczne
 • Atmosferyczne i hydrosferyczne źródła energii utylitarnej
 • Audyt energetyczny
 • Automatyka
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Bezpieczeństwo zawodowe i środowiskowe
 • Budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne
 • Ekoenergetyka
 • Eksploatacja instalacji energetycznych
 • Elektroenergetyka
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Elektrownie wodne
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy
 • Energetyka cieplna
 • Energetyka rolnicza
 • Energetyka wiatrowa
 • Energetyka wodna
 • Energia odnawialna w BE
 • Energia odnawialna w ogrzewnictwie
 • Energoelektronika
 • Energooszczędne instalacje w budownictwie
 • Ergonomia i BHP
 • Ergonomia przemysłowa
 • Instalacje elektryczne
 • Kogeneracja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • Kolektory słoneczne
 • Konstrukcje elektrowni wiatrowych
 • Mała energetyka wodna
 • Maszyny elektryczne
 • Materiały i systemy fotowoltaiczne
 • Metody zwalczania zagrożeń
 • Miernictwo elektryczne i termowizja
 • Modelowanie matematyczne procesów i instalacji ekoenergetycznych
 • Napęd elektryczny Niekonwencjonalne źródła energii
 • Ogrzewnictwo
 • Optoelektronika
 • Podstawy automatyki
 • Podstawy automatyki i robotyki
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki w BE
 • Podstawy projektowania i modelowania systemów bezpieczeństwa pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości , agrobiznesu i rachunkowości
 • Pompy ciepła
 • Pompy ciepła i instalacje geotermalne
 • Programowanie obiektowe i strukturalne
 • Projekt oceny i analizy ryzyka zawodowego
 • Projekt zarządzania BHP
 • Projektowanie ergonomiczne
 • Projektowanie linii i stacji elektroenergetycznych
 • Projektowanie nowoczesnych systemów wentylacyjnych i ogrzewczych
 • Projektowanie podzespołów komputerów
 • Projektowanie pomp ciepła
 • Projektowanie urządzeń energetycznych
 • Projektowanie zakładów ciepłowniczych
 • Przedsiębiorczość w energetyce
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Sieci ciepłownicze
 • Siłownie wiatrowe
 • Skutki zagrożeń
 • Sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych
 • Systemy kogeneracyjne
 • Systemy pomiarowe
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Sztuczna inteligencja i SE
 • Techniki mechatroniczne w monitoringu
 • Technologie energii odnawialnej
 • Teoria sterowania
 • Termodynamika procesowa i technika cieplna
 • Współpraca rozproszonych systemów OZE z energetyką zawodową
 • Wykorzystanie energii słońca i ziemi
 • Wymiana ciepła
 • Zaawansowane instalacje w budownictwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznesplan

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych prowadzonych w Katedrze oraz wymagane dokumenty do pobrania:

g.redlar@ pg.gda.pl