Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

SEKRETARIAT

10-736 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. D8
tel./fax.: 89 523 34 63
e-mail: danuta.slawska@uwm.edu.pl

KADRA

Kierownik
dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, prof. nadzw., tel.: 89 523 38 45, e-mail: jerzy.napiorkowski@uwm.edu.pl,
pokój: A106

dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. UWM, tel.: 89 523 47 42, e-mail: bronislaw.kolator@uwm.edu.pl,
pokój: C105
dr hab. inż. Przemysław Drożyner, tel.: 89 523 47 15, e-mail: przemyslaw.drozyner@uwm.edu.pl, pokój: D1
dr inż. Krzysztof Ligier, tel.: 89 523 48 37, e-mail: krzysztof.ligier@uwm.edu.pl, pokój: D7
dr inż. Paweł Mikołajczak, tel.: 89 523 48 11, e-mail: pawel.mikolajczak@uwm.edu.pl, pokój: D3A
dr inż. Arkadiusz Rychlik, tel.: 89 523 37 51, e-mail: arkadiusz.rychlik@uwm.edu.pl, pokój: D5
dr inż. Piotr Szczyglak, tel.: 89 523 48 16, e-mail: piotr.szczyglak@uwm.edu.pl, pokój: A105
dr inż. Andrzej Olszewski, tel.: 89 523 37 26, e-mail: andrzej.olszewski@uwm.edu.pl, pokój: D7 (urlop bezpłatny od 01.03.2018 roku do 28.02.2021 roku)
dr hab. inż. Oleksander Vrublevskyi, tel.: 89 523 37 26, e-mail: aleksander.wroblewski@uwm.edu.pl, pokój D6
dr inż. Jarosław Gonera, tel.: 89 524 51 59, e-mail: jaroslaw.gonera@uwm.edu.pl, pokój: D2
dr inż. Michał Janulin, tel.: 89 524 51 59, e-mail: michal.janulin@uwm.edu.pl, pokój: D2
Danuta Sławska, tel.: 89 523 34 63, pokój: D8
Eugeniusz Jasiński, tel.: 89 523 48 54, e-mail: eugeniusz.jasinski@uwm.edu.pl, pokój: C1
Marian Kowalewicz, tel.: 89 523 48 54, e-mail: marian.kowalewicz@uwm.edu.pl, pokój: C1
mgr inż. Wojciech Witkowicz, tel.: 89 523 44 85, e-mail: wojciech.witkowicz@uwm.edu.pl, stacja diagnostyczna
inż. Adam Bogumił Rekuć, tel.: 89 523 48 54, e-mail: adam.rekuc@uwm.edu.pl, pokój: C1
mgr inż. Agnieszka Langer, tel.: 89 523 48 16, e-mail: agnieszka.langer@uwm.edu.pl, pokój: A105
mgr inż. Magdalena Lemecha, tel.: 89 523 48 37, e-mail: magdalena.lemecha@uwm.edu.pl, pokój: D7

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Problematyka badawcza:

 • Opracowanie metod diagnozowania maszyn roboczych z wykorzystaniem hybrydowego systemu ekspertowego
 • Projektowanie baz wiedzy eksploatacji pojazdów i maszyn
 • Diagnozowanie równowagi agregatów maszynowych
 • Badania oddziaływania gleby na elementy skrawające maszyn roboczych
 • Modelowanie teoretyczno-eksperymentalne i symulacyjne wybranych procesów funkcjonowania pojazdów i maszyn
 • Modelowanie systemów eksploatacji pojazdów i maszyn
 • Badania efektywności funkcjonowania agregatów maszynowych
 • Budowa i funkcjonowanie systemów utrzymania pojazdów i maszyn

W Katedrze mieści się także redakcja czasopisma naukowo-technicznego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej DIAGNOSTYKA oraz redakcja Biuletynu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto przy Katedrze Eksploatacji Pojazdów i Maszyn działa Regionalna Komisja Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacji

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Dydaktyka realizowana przez pracowników Katedry obejmuje przedmioty prowadzone na kierunkach studiów:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Mechatronika
 • Energetyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Rolnictwo

OFERTA USŁUGOWA

 • Analizy drganiowe (diagnostyka wibroakustyczna)
 • Wyważanie wirników w łożyskach własnych
 • Kontrola stanu technicznego pojazdów
 • Opracowanie technologii regeneracji elementów maszyn
 • Ocena właściwości warstw wierzchnich elementów roboczych
 • Badania zużycia elementów roboczych
 • Badania układów zasilania silników spalinowych
 • Badania agregatów maszynowych
 • Sporządzanie opinii, ekspertyz oraz szacowania wartości maszyn i urządzeń
 • Kompleksowe badania diagnostyczne pojazdów i maszyn samojezdnych