Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

SEKRETARIAT

10-736 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. D8
tel./fax.: 89 523 34 63
e-mail: kbepim@uwm.edu.pl

KADRA

Kierownik
prof. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, tel.: 89 523 38 45, e-mail: jerzy.napiorkowski@uwm.edu.pl,
pokój: A106/O11, D8/O11

dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. UWM, tel.: 89 523 47 42, e-mail: bronislaw.kolator@uwm.edu.pl,
pokój: C105/O11
dr hab. inż. Oleksander Vrublevskyi, tel.: 89 523 37 26, e-mail: aleksander.wroblewski@uwm.edu.pl, pokój D6/O11
dr hab. inż. Przemysław Drożyner, tel.: 89 523 47 15, e-mail: przemyslaw.drozyner@uwm.edu.pl, pokój: D1/O11
dr inż. Jarosław Gonera, tel.: 89 524 51 59, e-mail: jaroslaw.gonera@uwm.edu.pl, pokój: D2/O11
dr inż. Michał Janulin, tel.: 89 524 51 59, e-mail: michal.janulin@uwm.edu.pl, pokój: D2/O11
dr inż. Krzysztof Ligier, tel.: 89 523 48 37, e-mail: krzysztof.ligier@uwm.edu.pl, pokój: D7/O11
dr inż. Paweł Mikołajczak, tel.: 89 523 48 11, e-mail: pawel.mikolajczak@uwm.edu.pl, pokój: D3A/O11
dr inż. Arkadiusz Rychlik, tel.: 89 523 37 51, e-mail: arkadiusz.rychlik@uwm.edu.pl, pokój: D5/O11
dr inż. Ewa Siemianowska, tel.: 89 524 56 15, e-mail: ewa.siemianowska@uwm.edu.pl, pokój: 205/H10
dr inż. Piotr Szczyglak, tel.: 89 523 48 16, e-mail: piotr.szczyglak@uwm.edu.pl, pokój: A105/O11
mgr inż. Magdalena Lemecha, tel.: 89 523 48 37, e-mail: magdalena.lemecha@uwm.edu.pl, pokój: D7/O11
mgr inż. Agnieszka Markowska-Mendik, tel.: 89 523 34 63, e-mail:  agnieszka.markowska@uwm.edu.pl, pokój: D8/O11
mgr inż. Adam Bogumił Rekuć, tel.: 89 523 48 54, e-mail: adam.rekuc@uwm.edu.pl, pokój: C1/O11
mgr inż. Wojciech Witkowicz, tel.: 89 523 44 85, e-mail: wojciech.witkowicz@uwm.edu.pl, stacja diagnostyczna/O11

Doktoranci:
mgr inż. Agnieszka Langer, tel.: 89 523 48 16, e-mail: agnieszka.langer@uwm.edu.pl, pokój: A105/O11
mgr inż. Klaudia Olejniczak, tel.: 89 523 48 16, e-mail: klaudia.olejniczak@uwm.edu.pl, pokój: A105/O11

HISTORIA

Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn wywodzi się z Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W 1999r wraz z powstaniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został on przekształcony   w  Instytut  Inżynierii   Mechanicznej, z którego w 2000 roku wydzielono m.in.    Katedrę Eksploatacji Pojazdów Maszyn. W 2005 r. przyjęła ona nazwę Katedry Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Pierwszym jej  kierownikiem  został prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski, który funkcję tę sprawował do 2009r., a w latach 2009-2010 kierował nią  dr hab. inż. Jerzy Żebrowski  prof. UWM . Od 2010 r.  kierownikiem Katedry jest  prof. dr hab. Jerzy Napiórkowski.  Katedra zatrudniała w momencie powstania 16 pracowników, w tym 3 profesorów, 6 doktorów, 3 magistrów  i  4 pracowników technicznych. Byli to profesorowie  Ryszard Michalski (zm. w 2015 r.), Stanisław Niziński (zm. w 2011 r.) i Jerzy Szkoda (zm. w 2014 r.). W następnych latach dołączyli profesorowie UWM. W 2006 r. Jerzy Żebrowski (zm. w 2010r.) oraz Jerzy Napiórkowski,  w 2011 r. Bronisław Kolator, w 2017 r. Oleksandr Vrublevskyi.  W 2018 r. samodzielnym pracownikiem naukowym został dr hab. inż. Przemysław Drożyner. Zajęcia dydaktyczne realizowane są na kierunkach studiów Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Technika rolnicza i leśna, Inżynieria precyzyjna w przemyśle rolno-spożywczym, Rolnictwo (WKSiR) oraz Zarządzania Inżynierią produkcji (WNE).  W okresie  funkcjonowania Katedry tytuł doktora uzyskali  Arkadiusz Rychlik (2005 r.), Piotr Szczyglak (2005 r.), Krzysztof  Ligier (2005 r.), Andrzej Olszewski (2016 r.), Karol Kołakowski (2016 r., studia doktoranckie), Michał Janulin (2017 r.) i Jarosław Gonera (2018 r.).   W ramach Katedry funkcjonują   Laboratorium Utrzymania Maszyn, Laboratorium Pojazdów, Laboratorium Diagnostyki, Laboratorium Tribologii i Materiałów Eksploatacyjnych.  

Pracownicy Katedry są członkami w następujących  stowarzyszeniach: Polskie Towarzystwo Naukowo-Techniczne Eksploatacji (V-ce prezes dr hab. inż. Przemysław Drożyner), Polskie Towarzystwo Tribologiczne (członek Sądu Koleżeńskiego prof. Jerzy Napiórkowski), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Polskie Towarzystwo Diagnostyczne oraz Warmińsko-Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT (V-ce prezes prof. Jerzy Napiórkowski).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Badania procesów tarcia i zużywania materiałów konstrukcyjnych, w tym:

 • badania nad intensywnością procesów zużycia materiałów konstrukcyjnych w różnych skojarzeniach tribologicznych;
 • analiza właściwości warstwy wierzchniej w parze tribologicznej metal-minerał;
 • badania i modelowanie procesów zużywania ściernego w aspekcie  utrzymania zdatności.   
 • opracowywania wytycznych doboru materiałów konstrukcyjnych na elementy robocze maszyn.

Badania procesów eksploatacji pojazdów ,w tym:

 • analiza zmian parametrów funkcjonalnych podzespołów pojazdów w zmiennych warunkach obciążeń z wykorzystaniem komputerowych testerów diagnostycznych;
 • identyfikacja wpływu symulowanych uszkodzeń silników spalinowych na parametry funkcjonalne samochodów osobowych i ciągników rolniczych;
 • analiza zmian geometrii nadwozia samochodów osobowych pod wpływem zmiennych warunków eksploatacji;
 • analiza wpływu zmian geometrii nadwozia na parametry geometrii układów zawieszenia i kierowniczego oraz na poziom bezpieczeństwa pojazdów;
 • analiza energochłonności ruchu pojazdów;
 • badania pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym;
 • modelowanie układów napędowych pojazdów w oprogramowaniu AMESim;
 • badania efektywności układów napędowych pojazdów;
 • badania charakterystyk pojazdów z użyciem dwuosiowej hamowni podwoziowej;
 • analiza możliwości pozyskiwania i utylitarnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii w   eksploatacji pojazdów i maszyn.

Problematyka diagnozowania i prognozowania stanu technicznego maszyn, urządzeń i pojazdów, w tym:

 • badania i modelowanie procesów zużywania zmęczeniowego w aspekcie  utrzymania zdatności;
 • identyfikacja stanu technicznego maszyn na podstawie analizy różnych sygnałów diagnostycznych;
 • opracowywanie metod kompleksowego diagnozowania nadwozi samochodów w warunkach eksploatacyjnych;
 • modelowanie mechatronicznych systemów diagnostycznych pojazdów;
 • pomiary tensometryczne naprężeń zbiorników ciśnieniowych.

Problematyka modelowania procesów utrzymania ruchu

 • badanie i modelowanie procesów eksploatacji w aspekcie optymalizacji funkcjonowania pojazdów i maszyn;
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem eksploatacji obiektów technicznych;
 • modelowanie niezawodności obiektów technicznych.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Przedmioty realizowane przez Katedrę Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn w roku akademickim 2020/2021

 1. Budowa pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 2. Diagnostyka techniczna (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 3. Eksploatacja i niezawodność maszyn (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 4. Materiały eksploatacyjne (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 5. Praca przejściowa eksploatacyjna (Mechanika i Budowa maszyn 1st.)
 6. Seminarium dyplomowe (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 7. Systemy diagnostyczne (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 8. Systemy sterowania procesem eksploatacji (Mechanika i Budowa maszyn 1st.)
 9. Technologia informacyjna w inżynierii (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 10. Technologia napraw (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 11. Technologie napraw części maszyn (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 12. Teoria ruchu pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 13. Układy napędowe pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 1 st.)
 14. Urządzenia mechatroniczne pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 1st.)
 15. Utrzymanie maszyn (Mechanika i Budowa maszyn 1st.)
 16. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem eksploatacji (Mechanika i Budowa maszyn 1st.)
 17. Instalacje elektryczne pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 18. Kontrola stanu technicznego pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 19. Modelowanie konstrukcji pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 20. Praca przejściowa E (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 21. Problemy smarowania i zużywania maszyn (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 22. Rzeczoznawstwo i ekspertyzy techniczne (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 23. Seminarium dyplomowe E-2 (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 24. Systemy diagnostyczne (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 25. Technologia informacyjna w budowie maszyn (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 26. Technologia napraw pojazdów (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 27. Terotechnologia (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 28. Zarządzanie jakością (Mechanika i Budowa maszyn 2 st.)
 29. Pojazdy elektryczne i hybrydowe (Mechatronika 1 st.)
 30. Układy mechatroniczne w pojazdach (Mechatronika 1 st.)
 31. Metody optymalizacji układów mechatronicznych (Mechatronika 2 st.)
 32. Zarządzanie jakością (Mechatronika 2 st.)
 33. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem eksploatacji (Technika rolnicza i leśna)
 34. Logistyka w przetwórstwie spożywczym (Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej)
 35. Niezawodność i analiza ryzyka (Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej)
 36. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem (Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej)
 37. Diagnostyka maszyn i urządzeń z elementami eksploatacji (Energetyka)
 38. Technika rolnicza (Rolnictwo)
 39. Bezpieczeństwo maszyn (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 40. Eksploatacja maszyn (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 41. Podstawy eksploatacji i niezawodności (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 42. Seminarium dyplomowe semestr 5 (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 43. Seminarium dyplomowe semestr 6 (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 44. Seminarium dyplomowe semestr 7 (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 45. Sterowanie eksploatacją maszyn (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 46. Techniczne podstawy innowacyjności (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 47. Utrzymanie maszyn (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
 48. Wprowadzenie do techniki (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)

OFERTA USŁUGOWA

 • Analizy drganiowe (diagnostyka wibroakustyczna)
 • Wyważanie wirników w łożyskach własnych
 • Wyważanie części maszyn na wyważarce stacjonarnej
 • Wyważanie kół pojazdów
 • Kontrola stanu technicznego pojazdów
 • Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych pojazdów
 • Wykonywanie pomiarów
 • Opracowanie technologii regeneracji elementów maszyn
 • Ocena właściwości warstw wierzchnich elementów roboczych
 • Badania zużycia elementów roboczych
 • Badanie niezawodności maszyn i urządzeń
 • Badania układów zasilania silników spalinowych
 • Badania agregatów maszynowych
 • Sporządzanie opinii, ekspertyz technicznych z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn.
 • Szacowanie wartości (wycena) maszyn i urządzeń


BAZA APARATUROWA

Badania właściwości tribologicznych materiałów

 1. Tribometr T-20 - Urządzenie T-20 ze skojarzeniem kula–płytka przeznaczone jest do badania odporności na zużycie ścierne oraz współczynnika tarcia powłok i materiałów konstrukcyjnych. Unikatową cechą urządzenia jest możliwość badania w otoczeniu zawiesiny ściernej, co eliminuje wpływ wilgotności i temperatury otoczenia na uzyskane wyniki.
 2. Tribometr T-07 - Urządzenie T-07 przeznaczone jest oceny odporności na zużycie materiałów konstrukcyjnych podczas tarcia o luźne, suche ścierniwo, zgodnie z wymogami normy GOST 23.208-79. Skojarzenie testowe składa się z próbki (płytki) wykonanej z badanego materiału oraz przeciwpróbki (rolki) posiadającej gumowy pierścień, obracającej się z zadaną prędkością. Cząstki ścierne podawane są grawitacyjnie do strefy styku.
 3. Stanowisko do badań zużyciowych w masie ściernej metodą wirującej misy. Urządzenie umożliwia badanie właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych w warunkach ścierania luźnymi ziarnami ściernymi.
 4. Uniwersalna maszyna zużyciowa SMC-2 – umożliwia badania zużyciowe materiałów konstrukcyjnych w skojarzeniu typu rolka-klocek, krążek-krążek z poślizgiem i bez poślizgu. Badania mogą być prowadzone w obecności środka smarnego lub bez smarowania.
 5. Stanowisko do oceny parametrów warstwy wierzchniej, składające się z:
 • mikroskopu metalograficznego Huwitz HRM-400
 • mikroskopu metalograficznego Neophot 32 mikrotwardościomierzem
 • twardościomierza Vickersa
 • profilometru Hommel Werke T1000

Badania właściwości paliw i olejów

Katedra dysponuje zestawem aparatury umożliwiającej badanie parametrów jakościowych paliw i olejów:

 • automatyczne badanie lepkości kinematycznej wg EN ISO 3104:1996;
 • automatyczne oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym wg EN ISO 3679:2002;
 • badanie działania korodującego na miedź wg EN ISO 2160:1998;
 • badanie  zawartość wody wg  EN ISO 12937:2000

Diagnostyka techniczna pojazdów i maszyn

 1. Wielokanałowy analizator drgań KSD-400 z zestawem przetworników - Komputerowy analizator drgań KSD-400 jest wszechstronnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do badania drgań oraz innych wielkości fizycznych występujących przy badaniach zespołów maszyn.
 2. Dwuosiowa hamownia podwoziowa MAHA LPS 3000-Oprogramowanie hamowni posiada wiele trybów pracy pozwalających, oprócz badania osiągów silnika pojazdu, na badanie efektywności układów napędowych, jak również na kontrolę wyskalowania prędkościomierza pojazdu, czy też dokładności wskazań licznika kilometrów.
 3. W pełni wyposażona stacja kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych.
 4. Autoboss A860 - komputerowo – laserowe urządzenie do pomiarów geometrii układu zawieszenia i układu kierowniczego pojazdu samochodowego. Urządzeniem można zmierzyć 19 parametrów związanych z geometrią kół. Podczas pomiarów wartości zmierzone geometrii kół porównywane są przez dedykowany do stanowiska program komputerowy z wartościami wymaganymi.
 5. Skaner optyczny 3D Atos Core – urządzenie do współrzędnościowych pomiarów 3D w celu odwzorowania kształtu i wymiarów dla potrzeb modelowania 3D.
 6. Tester Texa TXTs Navigator – tester komputerowy do diagnozowania i monitorowania parametrów pracy podzespołów samochodów osobowych, dostawczych i ciągników rolniczych. Pozwalający dodatkowo na przeprowadzanie zapisu parametrów pracy w czasie rzeczywistym, wykonywanie adaptacji, kodowania i regulacji czujników oraz elementów wykonawczych.
 7. Tester Bosch KTS 590 – komputerowy moduł komunikacyjny do diagnostyki sterowników w samochodach osobowych i dostawczych. Umożliwiający dodatkowo wykonywanie adaptacji, kodowania i regulacji czujników i elementów wykonawczych.
 8. Zestaw pomiarowy Gysmeter firmy GYS – przyrząd do oceny stanu technicznego nadwozia samochodów osobowych, umożliwiający pomiar geometrii płyty podłogowej i górnych partii nadwozia. Z wykorzystaniem przyrządu możliwa jest identyfikacja rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia i określenie różnic pomiędzy wymaganym, a rzeczywistym ich położeniem.
 9. Wyważarka pozioma do wirników CMT 50 H2P z układem pomiarowym ROTORTEST 505 – urządzenie umożliwia wyważanie dynamiczne wirników o masie od 0,5 do 50kg. Układ pomiarowy spełnia wymagania stawiane przez normę PN-93/N-01359 (ISO 1940/1-1986).
 10. Kamera termowizyjna FLIR I-60 – o zakresie pomiarowym -25 - 350°C umożliwiająca diagnostykę termalną maszyn i urządzeń oraz wykrywanie nieszczelności instalacji przemysłowych.
 11. Pirometr IRTec P500 – umożliwiający bezkontaktowy pomiar temperatury w węzłach łożyskowych maszyn.