Ośrodek Jakości i Innowacji

ADRES
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11/8
email: oji@uwm.edu.pl

KIEROWNIK
dr inż. Paweł Mikołajczak - tel./fax. 89 523 48 11

SEKRETARIAT
Danuta Sławska - tel./fax. 89 523 34 63

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

  • Zarządzanie projektem według procedur Banku Światowego,
  • Wdrażanie systemów zarządzania jakością,
  • Audyty wewnętrzne firm,
  • Doskonalenie procesów biznesowych,
  • Opinie o innowacyjności urządzeń, maszyn i linii technologicznych,
  • Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych,
  • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, zamiennych, powykonawczych, WKI,
  • Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  • Opinie techniczne,
  • Pomiary drgań wywołanych przez maszyny.