Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin

KIEROWNIK
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM

ADRES10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11
tel. fax. 89 523 49 35
e-mail: adam.lipinski@uwm.edu.pl

OFERTA USŁUGOWA
Głównym celem jest przekazanie na poziomie akademickim wiedzy z zakresu budowy i działania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, zasad ich badania oraz używanej w tym celu aparatury. Główna tematyka to:

 • charakterystyka środków ochrony roślin i zasady bezpiecznego ich stosowania;
 • technika ochrony upraw polowych i sadowniczych;
 • podział i rodzaje sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin;
 • rozpylacze w technice oprysku i rozlewu oraz ich wpływ na jakość wykonania zabiegu;
 • nowe tendencje w konstrukcji opryskiwaczy;
 • regulacja zespołów roboczych opryskiwaczy polowych i sadowniczych;
 • badanie parametrów zespołów roboczych opryskiwaczy za pomocą zestawu pomiarowego Herbst;
 • badanie opryskiwaczy polowych za pomocą elektronicznego stołu rowkowego oraz stołu typu „Lurmark";
 • badanie opryskiwaczy sadowniczych urządzeniami do pomiaru wydatku cieczy z poszczególnych rozpylaczy;
 • wykrywanie i naprawa uszkodzeń-wymagania dla podzespołów opryskiwacza polowego i sadowniczego;
 • naprawa i modernizacja opryskiwaczy;
 • technika ochrony upraw pod osłonami;
 • badanie i regulacja sprzętu do produkcji pod osłonami oraz sprzętu drobnego i specjalistycznego (opryskiwacze kolejowe, agrolotnicze i inne);
 • zasady prowadzenia badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin;
 • zasady funkcjonowania jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań;
 • praktyczna ocena stanu technicznego opryskiwaczy polowych i sadowniczych;
 • wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.