Targi pracy na Wydziale Nauk Technicznych 28.11.2019

Celem targów jest ułatwienie kontaktów studentów Wydziału z Pracodawcami naszego regionu w zakresie praktyk, staży i ofert pracy w branży technicznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do 20.11.2019 r. lub do wyczerpania miejsc

KATALOG FIRM
dostępny od 18.11.2019 r.
Nazwa firmy
Adres firmy
Profil działalności firmy
Aktualne oferty pracy
Oferta staży
Oferta praktyk studenckich
Kontakt