Plan zajęć


I rok studiów doktoranckich - sem. zimowy rok akademicki 2013/2014
Dzień tygodnia Data Godzina Miejsce zajęć dyscyplina naukowa Przedmiot Prowadzący
wtorek

od 08.10.2013 r.

co drugi tydzień
8.00-9.30 Centrum Nauk Humanistycznych
Aula nr 30*
agronomia, biologia, ochrona i kształtowanie środowiska, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika, nauki weterynaryjne Metodologia nauk dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM
od 15.10 .2013 r.

co drugi tydzień
8.00-9.30 Centrum Nauk Humanistycznych
Aula nr 30*
filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, nauki o polityce, inżynieria rolnicza, geodezja i kartografia, nauki teologiczne Metodologia nauk dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM
od 8.10.2013 r. 9.45-11.15 Centrum Nauk Humanistycznych
Aula Teatralna*
wszystkie dyscypliny naukowe Emisja głosu ks. dr Zbigniew Stępniak

*Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1.


II rok studiów doktoranckich - sem. zimowy rok akademicki 2013/2014
Dzień tygodnia Data Godzina Miejsce zajęć dyscyplina naukowa Przedmiot Prowadzący
wtorek

od 08.10.2013 r.

co drugi tydzień
13.15-14.45 Centrum Nauk Humanistycznych
Aula Teatralna*
filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, nauki o polityce, inżynieria rolnicza, geodezja i kartografia, nauki teologiczne Podstawy etyki dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
od 15.10 .2013 r.

co drugi tydzień
13.15-14.45 Centrum Nauk Humanistycznych
Aula Teatralna*
agronomia, biologia, ochrona i kształtowanie środowiska, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika, nauki weterynaryjne Podstawy etyki dr hab. Dariusz Barbaszyński

*Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1.
III rok studiów doktoranckich - sem. zimowy rok akademicki 2013/2014
Dzień tygodnia Data Godzina Miejsce zajęć

Centrum Nauk Humanistycznych,
ul. K. Obitza 1
dyscyplina naukowa Przedmiot Prowadzący
wtorek

od 3.12.2013 r. 15.00-16.30 Aula Teatralna wszystkie dyscypliny
naukowe
Ekonomia dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
od 15.10 .2013 r.

co drugi tydzień
11.30-13.00 Aula Teatralna wszystkie dyscypliny
naukowe
Psychologia* dr hab. Elżbieta Wesołowska, prof. UWM
od 3.12.2013 r. 9.45-11.15 Aula Teatralna wszystkie dyscypliny naukowe Emisja głosu* ks. dr Zbigniew Stępniak
Od 8.10.2013 r. 16.45-18.15 Aula Teatralna wszystkie dyscypliny naukowe Redakcja tekstu* dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM

* przedmioty do wyboru