Studia doktoranckie

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że zgodnie z ustaleniami na zebraniu (9 października 2020 r.) dyżury Komisji Stypendialnej będą odbywać się w następujących terminach:

  • 19 października 2020 r., godz. 10.00 – 11.00
  • 20 października 2020 r., godz. 14.00 – 15.00
  • 21 października 2020 r., godz. 16.00 – 17.00

Wnioski należy składać na WNT (ul. Oczapowskiego 11) w pokoju B 205, gdzie będą pełniły dyżury wyznaczone osoby.

Z poważaniem,
Stanisław Konopka


CHWAŁA Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020