Studia doktoranckie

Jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckieWydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Obszar wiedzyobszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Dziedzina naukidziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowainżynieria rolnicza
Nazwa studiów doktoranckichstudia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria rolnicza
Forma studiów doktoranckichstudia stacjonarne
Czas trwania studiów doktoranckich4 lata
Kierownik Studiów Doktoranckichdr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM
e-mail: stanislaw.konopka@uwm.edu.pl
tel.: 89 523 3607, kom.: 696 102 118