Studia doktoranckie

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że dyżury Komisji Stypendialnej będą odbywać się w następujących terminach:

  • 7 października 2021 r., godz. 17.00 – 18.30
  • 8 października 2021 r., godz. 08.00 – 09.30

Wnioski należy składać na WNT (ul. Oczapowskiego 11) w pokoju B 205, gdzie będą pełniły dyżury wyznaczone osoby.

Wyznaczono dodatkowy termin dyżurowania komisji stypendialnej na dzień 14.10.2021, godzina 17:30.
Termin dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium rektora dla doktorantów.

Z poważaniem,
Stanisław Konopka


CHWAŁA Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020