Poczta @student.uwm.edu.pl

Każdy student UWM ma wygenerowany osobisty adres e-mail w domenie @student.uwm.edu.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 71/2015 istnieje obowiązek stosowania uniwersyteckiego studenckiego adresu e-mail do celów kontaktów między studentem, a uczelnią.

Aby zalogować się do poczty w domenie UWM należy wejść na stronę:
www.uwm.edu.pl
-› zakładka POCZTA (w prawym górnym rogu)
-› Poczta dla studentów w domenie uwm.edu.pl
i postępować zgodnie z poleceniami.

Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów należy załatwiać tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-maila w domenie uniwersyteckiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 71/2015, użytkownicy kont zobowiązani są do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie kontaktów.