Mechatronika

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych

STACJONARNE

1 rok I st. - ZDALNIE (zmiany - 25.10.2020)
1 rok I st. - LOKALNIE (zmiany - 21.10.2020)
1 rok II st. - ZDALNIE

1 rok II st. - LOKALNIE
2 rok I st. - ZDALNIE
2 rok I st. - LOKALNIE
3 rok I st. - ZDALNIE (zmiany - 21.10.2020)
3 rok I st. - LOKALNIE (zmiany - 21.10.2020)
4 rok I st. - ZDALNIE
4 rok I st. - LOKALNIE

NIESTACJONARNE

1 rok I st. sem. 1 (wersja 3, 22.10.2020)
2 rok I st. sem. 3 (wersja 3, 19.10.2020)
3 rok I st. sem. 5 (wersja 2, 19.10.2020)
4 rok I st. sem. 7 (wersja 2, 19.10.2020)

Informacja dotyczy Mechatroniki II stopnia studiów stacjonarnych

Ergonomia - 09.10.2020 godz.16:00-17:30 zajęcia zdalne, prowadząca: dr Joanna Hałacz
Etykieta - 06.11.2020 godz.16:45-20:00 zajęcia zdalne, prowadząca: mgr Izabela Socka
Informacja patentowa - 27.11.2020 godz. 16:45-20:00 zajęcia zdalne, prowadzący: dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
Ochrona własności intelektualnej - 05.11.2020 godz. 18.00-19.30 zajęcia zdalne, prowadząca: dr Ewa Lewandowska