Mechanika i Budowa Maszyn

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych

STACJONARNE

1 rok I st. - ZDALNIE (zmiany - 21.10.2020)
1 rok I st. - LOKALNIE
1 rok II st. - ZDALNIE
(zmiany 21.10.2020)
1 rok II st. - LOKALNIE (zmiany 21.10.2020)
2 rok I st. - ZDALNE (zmiany - 23.10.2020)
2 rok I st. - LOKALNIE (zmiany - 21.10.2020)
3 rok I st. - ZDALNIE
3 rok I st. - LOKALNIE (zmiany - 19.10.2020)
4 rok I st. - ZDALNIE
4 rok I st. - LOKALNIE

NIESTACJONARNE

1 rok I st. sem. 1 (wersja 2, 22.10.2020)
1 rok II st. sem. 2 (wersja 4, 16.10.2020)
2 rok I st. sem. 3 (wersja 2, 19.10.2020)
3 rok I st. sem. 5 (wersja 2, 19.10.2020)
4 rok I st. sem. 7 (wersja 3, 22.10.2020)

Informacja dotyczy MiBM II stopnia studiów stacjonarnych

Etykieta - 16.10.2020 godz.17:45-21:00 zajęcia zdalne, prowadzący: dr hab. Jacek Kowalewski, prof.UWM
Informacja patentowa - 20.11.2020 godz. 16:45-20:00 zajęcia zdalne, prowadzący: dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
Ochrona własności intelektualnej - 16.10.2020 godz. 16.00-17.30 zajęcia zdalne, prowadząca: dr Ewa Lewandowska
Ergonomia - 13.11.2020 godz. 18.00-19.30 zajęcia zdalne, prowadząca: dr Joanna Hałacz