Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych

STACJONARNE

1 rok II st. - ZDALNIE
1 rok II st. - LOKALNIE

Etykieta - 16.10.2020 godz.17:45-21:00 zajęcia zdalne, prowadzący: dr hab. Jacek Kowalewski, prof.UWM
Informacja patentowa - 20.11.2020 godz. 16:45-20:00 zajęcia zdalne, prowadzący: dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
Ochrona własności intelektualnej - 16.10.2020 godz. 16.00-17.30 zajęcia zdalne, prowadząca: dr Ewa Lewandowska
Ergonomia - 13.11.2020 godz. 18.00-19.30 zajęcia zdalne, prowadząca: dr Joanna Hałacz