Plan zajęć 2020/2021

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych

 

Sposób odczytywania godziny początku i końca zajęć na planach studiów stacjonarnych:
Plan


Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych - 2020/21 (wersja 2 - 15.09.2020)Przedmioty wybieralne w semestrze zimowym 2020-2021LEKTORATY
Studenci rozpoczynający lektorat zobowiązani są zapisać się na zajęcia z języka obcego.
Zapisy obowiązują:

 • Studia DRUGIEGO STOPNIA, semestr 2, studia stacjonarne i niestacjonarne


Zapisy drogą internetową w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl, w terminach:

 • STUDIA STACJONARNE – od 14.X.2020 r. od godz. 10:00 do 16.X.2020 r. do godz. 23:59.
 • STUDIA NIESTACJONARNE – od 15.X.2020 r. od godz. 10:00 do 16.X.2020 r. do godz. 23:59.


Elektroniczna wersja zasad zapisów znajduje się na stronie www.uwm.edu.pl w zakładce Studenci/zapisy na przedmioty do wyboru.
Zasady realizacji zajęć z języka obcego oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej Studium Języków Obcych: www.uwm.edu.pl/studium/
Na powyższej stronie można znaleźć listę certyfikatów zwalniających z lektoratu.


PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Zapisy obowiązują:

 • Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia, rok 1, semestr 1,
  kierunki: energetyka, inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
 • Studia stacjonarne DRUGIEGO stopnia, rok 1, semestr 2,
  kierunki: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, mechanika i budowa maszyn, mechatronika


Zapisy przez stronę ul.uwm.edu.pl, w terminach:

 • STUDIA STACJONARNE – od 14.X.2020 r. od godz. 12:00 do 15.X.2020 r. do godz. 23:59.

Realizacja zajęć:
Studia stacjonarne: Poniedziałek, w godzinach 13:30-15:00; 15:00-16:30
Studia niestacjonarne: Piątek, w godzinach 18:30-20:00


PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Zapisy obowiązują:

 • Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia, rok 2, semestr 3,
  kierunek: energetyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.


Zapisy przez stronę ul.uwm.edu.pl, w terminach:

 • STUDIA STACJONARNE – od 14.X.2020 r. od godz. 14:00 do 15.X.2020 r. do godz. 23:59.

Realizacja zajęć: Poniedziałek, w godzinach 15:00-16:30; 16:45-18:15; 18:30-20:00

WYBÓR PRZEDMIOTÓW JEST OBOWIĄZKOWY - w przypadku niezapisania się na przedmiot, przedmiot pozostanie niezaliczony a powtarzanie jest płatne.
Nie wolno wybierać ponownie przedmiotu zaliczonego już w toku studiów, nawet jeżeli występuje w grupie ogólnouczelnianych i humanistycznych.