Plan zajęć 2019/2020

Sposób odczytywania godziny początku i końca zajęć na planach studiów stacjonarnych:
Plan


Harmonogram zjazdów 2019/2020


Przedmioty wybieralne w semestrze zimowym 2019-2020

LEKTORATY
Studenci rozpoczynający lektorat zobowiązani są zapisać się na zajęcia z języka obcego.
Zapisy obowiązują:

 • Studia drugiego stopnia, semestr 2, studia stacjonarne i niestacjonarne

Zapisy drogą internetową w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl, w terminach:

 • STUDIA STACJONARNE – od 2.X.2019 r. od godz. 8:00 do 4.X.2019 r. do godz. 23:59.
 • STUDIA NIESTACJONARNE – od 4.X.2019 r. od godz. 14:00 do 6.X.2019 r. do godz. 23:59.

Zasady realizacji zajęć z języka obcego oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej Studium Języków Obcych: www.uwm.edu.pl/studium/
Na powyższej stronie można znaleźć listę certyfikatów zwalniających z lektoratu.

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
Zapisy obowiązują:

 • Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia, rok 1, semestr 1,
  kierunki: energetyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
 • Studia stacjonarne DRUGIEGO stopnia, rok 1, semestr 2,
  kierunki: mechanika i budowa maszyn, mechatronika

Zapisy przez stronę ul.uwm.edu.pl, w terminach:

 • STUDIA STACJONARNE – od 1.X.2019 r. od godz. 10:00 do 3.X.2019 r. do godz. 23:59.

Studenci Wydziału Nauk Technicznych mogą wybierać przedmioty z poniższych:
Animacja kultury studenckiej, Etyczne podstawy profesjonalizmu, Etyka i kultura języka, Informacja w społeczeństwie wiedzy, Prawo gospodarcze, Prawo pracy, Zakładanie własnego przedsiębiorstwa.

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Zapisy obowiązują:

 • Studia stacjonarne PIERWSZEGO stopnia, rok 1, semestr 3,
  kierunek: mechatronika.
 • Studia stacjonarne DRUGIEGO stopnia, rok 1, semestr 2,
  kierunek: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej.

Zapisy przez stronę ul.uwm.edu.pl, w terminach:

 • STUDIA STACJONARNE – od 1.X.2019 r. od godz. 12:00 do 3.X.2019 r. do godz. 23:59.

Studenci Wydziału Nauk Technicznych mogą wybierać przedmioty z poniższych:
Animacja kultury studenckiej, Ekonomia, Etyka, Filozofia, Historia Polski, Logika, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Poprawna polszczyzna w praktyce, Prawo, Socjologia.

WYBÓR PRZEDMIOTÓW JEST OBOWIĄZKOWY - w przypadku niezapisania się na przedmiot, przedmiot pozostanie niezaliczony a powtarzanie jest płatne.
Nie wolno wybierać ponownie przedmiotu zaliczonego już w toku studiów, nawet jeżeli występuje w grupie ogólnouczelnianych i humanistycznych.