Plan zajęć 2017/2018

W związku ze zmianą szaty graficznej planów zajęć na studiach stacjonarnych, poniżej zamieszczony został sposób odczytywania godziny początku i końca zajęć.
Plan


Harmonogram zjazdów 2017/2018 - semestry letnie

WYJAŚNIENIE: Liczba i dni zjazdów zostały opracowane na podstawie zarządzenie JM Rektora UWM (Nr 11/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku).


Studenci studiów niestacjonarnych, 2 rok, kierunki studiów:

  • mechanika i budowa maszyn,
  • mechatronika.

Wykład z przedmiotu ETYKIETA odbędzie się w terminie:
1.06.2018 (piątek) [16.00-19.15], sala A212 ul. Oczapowskiego 11
Prowadząca: dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska.

Aktualizowany na bieżąco harmonogram wykładów z przedmiotu Etykieta dla studentów odrabiających nieobecność będzie zamieszczony w trzecim tygodniu nowego semestru na stronie:
Instytutu Historii i SM UWM w zakładce Etykieta Harmonogram