Koła Naukowe

Koło Naukowe Inżynierii Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Michał Janulin
Koło powstało w roku 2018 na wniosek studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Od początku działanie koła skupione było wokół zagadnień związanych z alternatywnymi źródłami napędu pojazdów oraz z energochłonnością ich ruchu. W obszarze naszych zainteresowań są również takie zagadnienia, jak:

 • budowa pojazdów i maszyn,
 • budowa układów napędowych,
 • modyfikacje oraz ich wpływ na parametry funkcjonalne pojazdów.

Koło funkcjonuje przy Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Do dyspozycji członków koła są następujące laboratoria:

 • Laboratorium Pomiarów Dynamicznych Pojazdów,
 • Laboratorium Diagnostyki Pojazdów,
 • Laboratorium Utrzymania Maszyn,
 • Laboratorium Budowy Pojazdów,
 • Laboratorium Materiałów Eksploatacyjnych,
 • Laboratorium Tribologii,
 • Laboratorium Diagnostyki Technicznej.Naukowe Koło Młodych Konstruktorów
Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Paweł Pietkiewicz
Jesteśmy aktywną grupą studentów Wydziału Nauk Technicznych na UWM, których połączył wspólny cel. Właśnie to, że łączą nas wspólne zainteresowania bardzo rozległą i zarazem bardzo ciekawą dziedziną nauki jaką jest Technika, skłoniło nas do założenia "Naukowego Koła Młodych Konstruktorów". Chcemy wspólnie pogłębiać naszą wiedzę oraz zdobywać jakże ważne i bezcenne doświadczenie w pracy nad własnymi projektami. Wychodząc z założenia, że należy łączyć teorie z praktyką, główna ideą działania naszego koła stało się opracowywanie projektów "od pomysłu do wykonania i wdrożenia"
Więcej informacji


Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Wojciech Rejmer
Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa rozpoczęło działalność przy Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa od 6 lutego 2014 roku. Członkami koła są przede wszystkim studenci Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych, ale również studenci wydziału Nauk Ekonomicznych  i Wydziału Nauk Społecznych. W ciągu trzech lat działalności członkowie koła przedstawiali referaty na czterech konferencjach studenckich, brali udział w organizacji pokazów chemicznych i konferencji naukowych. Badania naukowe członków koła skupiają się wokół problemów bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa energetycznego, jak również nowoczesnych technologii stosowanych w
bezpieczeństwie.


Studenckie Koło Robotów Mobilnych
Opiekunem koła naukowego jest mgr inż. Michał Kozłowski
Studenckie Koło Robotów Mobilnych powstało w 2015 roku z inicjatywy studentów. Dzięki współpracy z katedrą Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej ma możliwość korzystania z nowoczesnego laboratorium “Układów Sterowania”, znajdującego się w sali A109. Celem działania koła jest popularyzowanie kierunku Mechatronika poprzez konstruowanie robotów, konstrukcji mechatronicznych oraz prezentacji przygotowanych modeli w czasie imprez naukowych i promocyjnych.
Początkowo studenci skupiali się na budowaniu konstrukcji w oparciu o LEGO Mindstorms EV3 na potrzeby startu w zawodach robotów. Aktualnie nie ograniczają się tylko do technologi LEGO. Ciągły rozwój gwarantuje wykorzystanie coraz to ciekawszych rozwiązań technologicznych tj. Arduino, Raspberry Pi, FPGA MAX10 czy druk 3D.
Jeżeli interesujesz się elektroniką, mechaniką, programowaniem, drukiem 3D lub czymkolwiek co może mieć z tym związek - czekamy na Ciebie. Koniecznie odwiedź naszą grupę na Facebooku tam dowiesz się wszystkiego. Miejsce to wykorzystujemy by umawiać się na spotkania i omawiać wspólnie projekty i problemy.
Nasze twórcze działanie zawsze przebiega w luźnej i przyjemnej atmosferze. Przyjdź i przekonaj się sam/a.


Studenckie Koło Naukowe Elektroniki
Opiekunem koła naukowego jest mgr inż. Paweł Chwietczuk
Studenckie koło Naukowe Elektroniki powstało w 2017 na wniosek studentów
Koło związane jest z Katedrą Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki.
Studenci do swojej dyspozycji mają dostęp a laboratorium Elektronik mieszczącego się w Sali A219.
Zakres działalności koła:

 • Elektronika programowalna: Arduino, Raspberry pi, AVR, FPGA;
 • Projektowanie płytek PCB i tworzenie schematów elektronicznych;
 • Symulacje komputerowe układów elektronicznych;
 • Tworzenie aplikacji mobilnych zintegrowanymi z różnymi systemami sterowania;
 • Tworzenie projektów i prototypów.