Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej „Deuterium”
Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Tomasz Olkowski
Przewodniczący Koła: Rafał Mińko
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej „Deuterium” zostało zarejestrowane 4 stycznia 2016 r. i działa przy Katedrze Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki Wydziału Nauk Technicznych. Koło zrzesza studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej energetyki jądrowej. Członkostwo w SKNEJ „Deuterium” jest dobrowolne, a jego działanie opiera się na pracy społecznej członków Koła.
Celem działania SKNEJ „Deuterium” jest m.in. szerzenie wiedzy z zakresu energetyki jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego realizowane przez takie rodzaje aktywności, jak:

  • udział członków koła w konferencjach i wizytach studyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
  • realizację różnorodnych projektów z zakresu energetyki jądrowej,
  • organizowanie warsztatów, seminariów i wystaw związanych z energetyką jądrową,
  • organizowanie zajęć dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w celu przybliżenia pojęć i zjawisk związanych z energetyką jądrową, jak i energetyką konwencjonalną.

Dotychczasowa działalność SKNEJ „Deuterium” obejmuje:

  1. Organizację wystawy plakatów z okazji 30. rocznicy awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, pt. „Czarnobyl 1986-2016” i wykładu otwartego, pt. „Czarnobyl – fakty i mity”.
  2. Współorganizację IX Festiwalu Filozofii pt. „Filozofia i Technika”, 7-9.09.2016.
  3. Udział w Konferencji „Akademickie Forum Energii Jądrowej”, Kraków 19-20.05.2016.
  4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu energetyki jądrowej (w ramach przedmiotu fizyka) dla uczniów szkół średnich.

Aktualnie członkowie Koła opracowują interaktywną makietę reaktora jądrowego.


Naukowe Koło Młodych Konstruktorów
Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Paweł Pietkiewicz
Jesteśmy aktywną grupą studentów Wydziału Nauk Technicznych na UWM, których połączył wspólny cel. Właśnie to, że łączą nas wspólne zainteresowania bardzo rozległą i zarazem bardzo ciekawą dziedziną nauki jaką jest Technika, skłoniło nas do założenia "Naukowego Koła Młodych Konstruktorów". Chcemy wspólnie pogłębiać naszą wiedzę oraz zdobywać jakże ważne i bezcenne doświadczenie w pracy nad własnymi projektami. Wychodząc z założenia, że należy łączyć teorie z praktyką, główna ideą działania naszego koła stało się opracowywanie projektów "od pomysłu do wykonania i wdrożenia"
Więcej informacji


Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa
Opiekunem koła naukowego jest dr inż. Wojciech Rejmer
Studenckie Koło Naukowe Podstawowych Problemów Bezpieczeństwa rozpoczęło działalność przy Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa od 6 lutego 2014 roku. Członkami koła są przede wszystkim studenci Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych, ale również studenci wydziału Nauk Ekonomicznych  i Wydziału Nauk Społecznych. W ciągu trzech lat działalności członkowie koła przedstawiali referaty na czterech konferencjach studenckich, brali udział w organizacji pokazów chemicznych i konferencji naukowych. Badania naukowe członków koła skupiają się wokół problemów bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa energetycznego, jak również nowoczesnych technologii stosowanych w
bezpieczeństwie.


Studenckie Koło Robotów Mobilnych
Opiekunem koła naukowego jest mgr inż. Michał Kozłowski
Studenckie Koło Robotów Mobilnych powstało w 2015 roku z inicjatywy studentów. Dzięki współpracy z katedrą Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej ma możliwość korzystania z nowoczesnego laboratorium “Układów Sterowania”, znajdującego się w sali A109. Celem działania koła jest popularyzowanie kierunku Mechatronika poprzez konstruowanie robotów, konstrukcji mechatronicznych oraz prezentacji przygotowanych modeli w czasie imprez naukowych i promocyjnych.
Początkowo studenci skupiali się na budowaniu konstrukcji w oparciu o LEGO Mindstorms EV3 na potrzeby startu w zawodach robotów. Aktualnie nie ograniczają się tylko do technologi LEGO. Ciągły rozwój gwarantuje wykorzystanie coraz to ciekawszych rozwiązań technologicznych tj. Arduino, Raspberry Pi, FPGA MAX10 czy druk 3D.
Jeżeli interesujesz się elektroniką, mechaniką, programowaniem, drukiem 3D lub czymkolwiek co może mieć z tym związek - czekamy na Ciebie. Koniecznie odwiedź naszą grupę na Facebooku tam dowiesz się wszystkiego. Miejsce to wykorzystujemy by umawiać się na spotkania i omawiać wspólnie projekty i problemy.
Nasze twórcze działanie zawsze przebiega w luźnej i przyjemnej atmosferze. Przyjdź i przekonaj się sam/a.


Studenckie Koło Naukowe Systemów Bezpieczeństwa i Jakości

Opiekunem koła jest dr inż. Andrzej Wesołowski (Koncesja MSWiA, Licencja KW Policji oraz wiele innych branżowych certyfikatów)
SKNSBiJ działa przy Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa WNT. Powstało w styczniu 2016 r. z inicjatywy opiekuna i studentów 5 wydziałów UWM. Przełomowym momentem działalności koła było uroczyste otwarcie, we współpracy z czołową w skali europejskiej firmą Satel, specjalistycznej pracowni Technicznego Zabezpieczenia Mienia.
Działalność SKNSBiJ jest animowana przez samych studentów. Efektem działalności koła w ciągu zaledwie roku były współorganizacja konferencji, szkoleń, wyjazdów naukowo-poznawczych oraz imprez specjalistycznych. Wiele czasu i energii studenci poświęcają promocji zarówno Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jaki Wydziału Nauk Technicznych. Oprócz poznawania tajników wyjątkowo specjalistycznej branży studenci nawiązują więzi koleżeńskie zarówno z kolegami i koleżankami z koła, jak i z kół naukowych z całej Polski.

Studenckie Koło Naukowe EKOENERGIA
Opiekunem koła naukowego jest dr Michał Duda
Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia powstało w 2007 r. przy obecnej  Katedrze Elektrotechniki Energetyki Elektroniki i Automatyki  z inicjatywy studentów i przy wsparciu  prof. dr hab. inż. Jurija Dobriańskiego, który przez kolejnych siedem lat był jego opiekunem. Koło zrzesza pasjonatów odnawialnej energii dążących do pogłębiania wiedzy z tego zakresu. Swój cel realizuje poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, wizyt studyjnych w zakładach produkujących jak i wykorzystujących urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej, udział w projektach upowszechniających zachowania ekoinnowacyjne w poszanowaniu i racjonalnym wykorzystaniu energii.
W okresie istnienia koła członkowie wielokrotnie brali udział w seminariach kół naukowych zdobywając wyróżnienia oraz w imprezach mających na celu popularyzowanie nauki, a także uczestniczyli przy organizowaniu konferencji naukowych.
Wszystkich pasjonatów odnawialnej energii zapraszamy do Studenckiego Koła Naukowego EKOENERGIA.

Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
Opiekunem koła jest dr inż. Adam Frączyk
Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC zostało zarejestrowane w czerwcu 2016 r. i działa przy Katedrze Technologii Maszyn i Materiałów WNT. Zrzesza studentów, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: obróbki ubytkowej, a w szczególności obróbki skrawaniem, budowy i eksploatacji maszyn CNC, zwiększenia efektywności wytwarzania, technologii budowy maszyn.
Do dyspozycji studentów zrzeszonych w kole są obrabiarki konwencjonalne oraz maszyny CNC będące na wyposażeniu katedry: trójosiowe frezarki, wycinarka plazmowa, wycinarka elektroiskrowa oraz robot spawalniczy.
Główną ideą funkcjonowania koła, jest poszerzenie umiejętności praktycznych rozwiązywania realnych problemów, z jakimi przyszły inżynier spotka się w pracy zawodowej podczas projektowania i realizacji procesu technologicznego części maszyn.
Zainteresowane osoby zapraszamy na nasze spotkania. Masz ciekawe pomysły? Może wspólnie je zrealizujemy.

Koło Naukowe Technik Laserowych
25.10.2010 roku zostało wpisane do uczelnianego Rejestru Studenckich Kół Naukowych UWM pod numerem 186 Koło Naukowe Technik Laserowych. Działalność Koło Naukowe Technik Laserowych zapoczątkowało w ówczesnej Katedrze Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii, pod kierownictwem dr inż. Anny Bień. Utworzenie tego Koła zadeklarowało 14 inżynierów studiów magisterskich kierunku ETI. Celem podjęcia tej działalności było przede wszystkim zapoznanie studentów z „tajnikami ” obróbki laserowej. Techniki laserowe są coraz bardziej powszechne w zakładach przemysłowych w naszym kraju i znajomość obsługi lasera przemysłowego, jakim dysponowała KMFiN, jak i poznanie technologii laserowych, było cennym atutem dla młodego inżyniera, więc praca w kole zainteresowała całkiem spore grono studentów i to zainteresowanie nadal trwa ze względu na aktualność problematyki obróbką laserową, jak i pozyskaniem lasera Yagowo - Neodymowego (Nd: YAG).
Studenci z dużym zaangażowaniem przystępują do pracy przy laserze, poznają program sterujący pracą lasera, metodykę doboru parametrów do poszczególnych technik laserowej obróbki materiałów (cięcie, drążenie, przetapianie , hartowanie, ablację, stopowanie, shot peening (kulowanie). Co roku przybywają nowi członkowie – część z nich zadawala się poznaniem obsługi lasera, programowaniem i odchodzi wzbogaciwszy swoje umiejętności o „umiejętność pracy na laserze ”, co jest niewątpliwą zaletą przy zatrudnieniu po zakończeniu studiów, inni – zostają, piszą artykuły, występują na seminariach , pogłębiają wiedzę na temat fizyki procesów obróbki laserowej.